Dél-bihari szikesek

Dél-Bihari szikesek

Alapadatok

Terület neve
Dél-Bihari szikesek
Terület kódja
HUKM20019
Kiterjedés (ha)
6521.54
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Mocsári teknős Emys orbicularis - C
Vöröshasú unka Bombina bombina - C
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus - D
Réti csík Misgurnus fossilis - C
Lápi szitakötő Leucorrhinia pectoralis - C
Magyar tavaszi-fésűsbagoly Dioszeghyana schmidtii - D
Nagy szikibagoly Gortyna borelii lunata - B
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - D
Nagy tűzlepke Lycaena dispar - C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - D
Közönséges vidra Lutra lutra - C
Csonkafülű denevér Myotis emarginatus - C
Molnárgörény Mustela eversmannii - C
Nagy patkósdenevér Rhinolophus ferrumequinum - D
Ürge Spermophilus citellus - D
Négylevelű mételyfű Marsilea quadrifolia - D
Kisfészkű aszat Cirsium brachycephalum - C
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus - D
Díszes tarkalepke Hypodryas maturna - B
Vágó csík Cobitis taenia - C
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus - C
Bánáti csiga Chilostoma banaticum - C
Sárga gyapjasszövő Eriogaster catax - C
Apró fillércsiga Anisus vorticulus - C
Nyugati piszedenevér Barbastella barbastellus - C
Nagyfülű denevér Myotis bechsteinii - D
Hegyesorrú denevér Myotis blythii - C
Tavi denevér Myotis dasycneme - C
Közönséges denevér Myotis myotis - D
Hasas törpecsiga Vertigo moulinsiana - D
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
6250 pannon löszsztyeppek 855 2
1530 pannon szikesek 3414 50
3150 természetes jellegű eutróf tavak és hínárnövényzetük 60 2
6440 ártéri mocsárrétek 34 5
91F0 keményfás ligeterdők 36 3
91I0 euro-szibériai erdőssztyepp-tölgyesek 52

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Dél-Bihari szikesek. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hukm20019
Letöltés dátuma: 2024-01-20

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.