Hármas-Körös

Hármas-Körös

Alapadatok

Terület neve
Hármas-Körös
Terület kódja
HUKM20017
Kiterjedés (ha)
7818.24
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Mocsári teknős Emys orbicularis - B
Vöröshasú unka Bombina bombina - C
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus - C
Törpecsík Sabanejewia aurata - C
Balin Aspius aspius - B
Réti csík Misgurnus fossilis - C
Magyar bucó Zingel zingel - C
Vágó csík Cobitis taenia - C
Selymes durbincs Gymnocephalus schraetzer - C
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus - C
Garda Pelecus cultratus - C
Halványfoltú küllő Gobio albipinnatus - B
Széles durbincs Gymnocephalus baloni - C
Tompa folyamkagyló Unio crassus - C
Nagy tűzlepke Lycaena dispar - C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - D
Közönséges vidra Lutra lutra - B
Tavi denevér Myotis dasycneme - B
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus - C
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
6250 pannon löszsztyeppek 4 1
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 1463 10
3150 természetes jellegű eutróf tavak és hínárnövényzetük 210 7
1530 pannon szikesek 1 1
3130 törpekákás iszapnövényzet 7.82 0.1
6440 ártéri mocsárrétek 2185 20
3270 ártéri magaskórós pionír növényzet 234.55 3
6430 üde-nedves magaskórósok 79

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Hármas-Körös. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hukm20017
Letöltés dátuma: 2024-01-20

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.