Hortobágy-Berettyó

Hortobágy-Berettyó

Alapadatok

Terület neve
Hortobágy-Berettyó
Terület kódja
HUKM20015
Kiterjedés (ha)
3079.21
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus - D
Vöröshasú unka Bombina bombina - D
Mocsári teknős Emys orbicularis - C
Halványfoltú küllő Gobio albipinnatus - C
Széles durbincs Gymnocephalus schraetzer - D
Réti csík Misgurnus fossilis - C
Vágó csík Cobitis taenia - C
Széles durbincs Gymnocephalus baloni - C
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus - C
Balin Aspius aspius - C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - D
Közönséges vidra Lutra lutra - B
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
3270 ártéri magaskórós pionír növényzet 61.58 2
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 8.909 1
1530 pannon szikesek 1391.88 15
3150 természetes jellegű eutróf tavak és hínárnövényzetük 20.47 2
6440 ártéri mocsárrétek 289.63 10
6250 pannon löszsztyeppek 5.85

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Hortobágy-Berettyó. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hukm20015
Letöltés dátuma: 2024-01-24

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.