Bélmegyeri Fás-puszta

Bélmegyeri Fás-puszta

Alapadatok

Terület neve
Bélmegyeri Fás-puszta
Terület kódja
HUKM20013
Kiterjedés (ha)
652.46
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Vöröshasú unka Bombina bombina - D
Nagy tűzlepke Lycaena dispar - D
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - C
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - C
Sárga gyapjasszövő Eriogaster catax - C
Magyar tavaszi-fésűsbagoly Dioszeghyana schmidtii - B
Nagy szikibagoly Gortyna borelii lunata - B
Kisfészkű aszat Cirsium brachycephalum - D
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus - D
Szarvas álganéjtúró Bolbelasmus unicornis - D
Nyugati piszedenevér Barbastella barbastellus - C
Nagyfülű denevér Myotis bechsteinii - D
Hegyesorrú denevér Myotis blythii - C
Tavi denevér Myotis dasycneme - D
Csonkafülű denevér Myotis emarginatus - C
Közönséges denevér Myotis myotis - D
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91I0 euro-szibériai erdőssztyepp-tölgyesek 53 10
6250 pannon löszsztyeppek 64 8
1530 pannon szikesek 136 30
91F0 keményfás ligeterdők 66 35

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Bélmegyeri Fás-puszta. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hukm20013
Letöltés dátuma: 2024-01-19

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.