Körösközi erdők

Körösközi erdők

Alapadatok

Terület neve
Körösközi erdők
Terület kódja
HUKM20011
Kiterjedés (ha)
5635.16
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Vöröshasú unka Bombina bombina - D
Bánáti csiga Chilostoma banaticum - B
Díszes tarkalepke Hypodryas maturna - B
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - C
Sárga gyapjasszövő Eriogaster catax - D
Štys-tarsza Isophya stysi - B
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus - D
Dobozi pikkelyescsiga Hygromia kovacsi - A
Magyar tavaszi-fésűsbagoly Dioszeghyana schmidtii - B
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - C
Nagy szikibagoly Gortyna borelii lunata - D
Tavi denevér Myotis dasycneme - D
Nyugati piszedenevér Barbastella barbastellus - C
Nagyfülű denevér Myotis bechsteinii - D
Hegyesorrú denevér Myotis blythii - C
Csonkafülű denevér Myotis emarginatus - D
Közönséges denevér Myotis myotis - D
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 112.7 2
91F0 keményfás ligeterdők 3944.61 70

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Körösközi erdők. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hukm20011
Letöltés dátuma: 2024-01-19

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.