Gyula-szabadkígyósi gyepek

Gyula-szabadkígyósi gyepek

Alapadatok

Terület neve
Gyula-szabadkígyósi gyepek
Terület kódja
HUKM20010
Kiterjedés (ha)
10633.92
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus - B
Mocsári teknős Emys orbicularis - D
Vöröshasú unka Bombina bombina - B
Réti csík Misgurnus fossilis - B
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - C
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - D
Nagy szikibagoly Gortyna borelii lunata - C
Dobozi pikkelyescsiga Hygromia kovacsi - B
Nagy patkósdenevér Rhinolophus ferrumequinum 6 - 6 D
Molnárgörény Mustela eversmannii - C
Csonkafülű denevér Myotis emarginatus 1 - 400 B
Közönséges vidra Lutra lutra - D
Kisfészkű aszat Cirsium brachycephalum - C
Magyar tarsza Isophya costata - C
Ürge Spermophilus citellus - D
Nagy tűzlepke Lycaena dispar - C
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
1530 pannon szikesek 6313.44 85
6250 pannon löszsztyeppek 324.36 2

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Gyula-szabadkígyósi gyepek. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hukm20010
Letöltés dátuma: 2024-01-20

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.