Maros

Maros

Alapadatok

Terület neve
Maros
Terület kódja
HUKM20008
Kiterjedés (ha)
5964.59
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Mocsári teknős Emys orbicularis - C
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus - C
Vöröshasú unka Bombina bombina - C
Homoki küllő Gobio kessleri - C
Selymes durbincs Gymnocephalus schraetzer - B
Széles durbincs Gymnocephalus baloni - C
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus - C
Vágó csík Cobitis taenia - D
Magyar bucó Zingel zingel - B
Balin Aspius aspius - B
Halványfoltú küllő Gobio albipinnatus - B
Német bucó Zingel streber - C
Réti csík Misgurnus fossilis - D
Törpecsík Sabanejewia aurata - C
Garda Pelecus cultratus - C
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - D
Bánáti csiga Chilostoma banaticum - B
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - D
Tompa folyamkagyló Unio crassus - C
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus - D
Erdei szitakötő Ophiogomphus cecilia - B
Közönséges vidra Lutra lutra - B
Tavi denevér Myotis dasycneme - B
Magyar tarsza Isophya costata - B
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91F0 keményfás ligeterdők 17.66 0.1
3130 törpekákás iszapnövényzet 0.6 0.01
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 678 15
6440 ártéri mocsárrétek 398.27 5
3270 ártéri magaskórós pionír növényzet 102.27 5

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Maros. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hukm20008
Letöltés dátuma: 2024-01-24

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.