Hódmezővásárhely környéki és csanádi-háti puszták

Hódmezővásárhely környéki és csanádi-háti puszták

Alapadatok

Terület neve
Hódmezővásárhely környéki és csanádi-háti puszták
Terület kódja
HUKM20001
Kiterjedés (ha)
16419.46
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus - D
Vöröshasú unka Bombina bombina - B
Mocsári teknős Emys orbicularis - C
Réti csík Misgurnus fossilis - D
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus - D
Sztyeplepke Catopta thrips - A
Nagy szikibagoly Gortyna borelii lunata - C
Ürge Spermophilus citellus - D
Közönséges vidra Lutra lutra - C
Négylevelű mételyfű Marsilea quadrifolia - C
Kisfészkű aszat Cirsium brachycephalum - D
Molnárgörény Mustela eversmannii - C
Magyar tarsza Isophya costata - C
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
1530 pannon szikesek 9366.13
6250 pannon löszsztyeppek 1037.83
6440 ártéri mocsárrétek 47.95 0.5

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Hódmezővásárhely környéki és csanádi-háti puszták. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hukm20001
Letöltés dátuma: 2024-01-20

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.