Kígyósi-puszta

Kígyósi-puszta

Alapadatok

Terület neve
Kígyósi-puszta
Terület kódja
HUKM10001
Kiterjedés (ha)
8771.93
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Madárvédelmi Terület

Természetvédelmi célkitűzések

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása.Specifikus célok: Az érintett érdekcsoportokkal, elsősorban földhasználókkal, erdőgazdálkodókkal, vízügyi kezelőkkel és vadgazdálkodókkal a célkitűzések megismertetése, a célkitűzések megvalósításához szükséges feladatok és felelősségük tudatosítása, tevékenységük hatékony pénzügyi támogatása. A természetes, illetve természetközeli gyepterületek, különösen a síksági pannon löszgyepek, valamint a pannon szikes sztyeppek és mocsarak fenntartása aktív természetvédelmi kezeléssel (legeltetés, kaszálás). Az aktuális természeti állapothoz igazodó legeltetési rendszer kialakítása a túllegeltetés, illetve alullegeltetés elkerülése érdekében. Az inváziós növényfajok visszaszorítása, terjedésének megakadályozása megfelelő természetvédelmi kezeléssel. A természetes, illetve természetközeli gyepterületek, különösen a síksági pannon löszgyepek, valamint a pannon szikes sztyeppek és mocsarak területi arányának növelése, különös tekintettel a területek koherenciájának növelésére, elsősorban a gyepterületek közé ékelődő, szántóföldi művelésre kevésbé alkalmas területek visszagyepesítésével. A vizes élőhelyek természetesnek megfelelő vízellátásának biztosítása megfelelő vízkormányzással. A mezei élettérhez kötődő közösségi jelentőségű fajok és a közösségi jelentőségű ragadozómadárfajok zsákmányállatainak állományának fenntartása érdekében az extenzív szántóföldi termesztéstechnológia támogatása az arra alkalmas területeken. Természetközeli erdőkezelési eljárások alkalmazása. Az erdőterületek esetében a természetesség növelése, a vágásérettségi kor emelése, a site-on belül kiegyenlített korosztályszerkezet kialakítása és fenntartása. Pusztai környezetben facsoportok telepítésének támogatása a terület táji adottságaival összhangban. A terület jelölő madárfajainak és ezek élőhelyeinek megőrzésével összhangban álló vadlétszám kialakítása és fenntartása. A kialakított vízivadvédelmi területen a vízivadvadászat tilalmának fenntartása. A zavarásra érzékeny prioritásfajok esetében a fészkelő- és jelentős gyülekezőhelyek háborítatlansága érdekében az emberi eredetű zavaró hatások megelőzése és mérséklése.

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Haris Crex crex - D
Kanalas réce Anas clypeata 50 - 100 D
Hamvas rétihéja Circus pygargus - C
Bölömbika Botaurus stellaris - C
Nagy lilik Anser albifrons 1 - 6500 C
Fekete gólya Ciconia nigra 20 - 56 C
Piroslábú cankó Tringa totanus 10 - 20 C
Aranylile Pluvialis apricaria 1 - 1300 B
Daru Grus grus 1000 - 1500 C
fattyúszerkő Chlidonias hybridus 1 - 50 C
Nagy goda Limosa limosa 1 - 1500 B
Kormos szerkő Chlidonias niger 1 - 5 C
Réti cankó Tringa glareola - B
Nagy póling Numenius arquata - D
Kis őrgébics Lanius minor 10 - 15 C
Böjti réce Anas querquedula 25 - 30 B
Küszvágó csér Sterna hirundo - D
Böjti réce Anas querquedula 1 - 200 C
Tőkés réce Anas platyrhynchos 30 - 30 C
Kékes rétihéja Circus cyaneus - B
Tövisszúró gébics Lanius collurio 15 - 25 C
Nagy kócsag Egretta alba - D
Kendermagos réce Anas strepera 2 - 3 D
Piroslábú cankó Tringa totanus 100 - 150 B
Szalakóta Coracias garrulus 15 - 25 B
Barna rétihéja Circus aeruginosus 20 - 25 C
Parlagi sas Aquila heliaca 1 - 4 C
Kék galamb Columba oenas 400 - 1000 C
Cigányréce Aythya nyroca 0 - 10 C
Vörös gém Ardea purpurea 1 - 5 C
Kis póling Numenius phaeopus 1 - 600 B
Cigányréce Aythya nyroca 4 - 15 C
Gólyatöcs Himantopus himantopus 1 - 75 B
Bakcsó Nycticorax nycticorax 0 - 30 C
Nagy goda Limosa limosa 20 - 40 B
Réti fülesbagoly Asio flammeus 1 - 5 C
Tőkés réce Anas platyrhynchos 1 - 20000 C
Pettyes vízicsibe Porzana porzana 0 - 30 C
Fehér gólya Ciconia ciconia 30 - 90 C
Kanalas réce Anas clypeata 1 - 2 D
Békászó sas Aquila pomarina - D
Csörgő réce Anas crecca 400 - 1500 C
Réti fülesbagoly Asio flammeus 0 - 50 A
Kígyászölyv Circaetus gallicus 5 - 10 B
Kék vércse Falco vespertinus 1 - 140 B
Kék vércse Falco vespertinus 5 - 10 C
Guvat Rallus aquaticus - C
Parlagi sas Aquila heliaca 1 - 1 D

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2023) Natura 2000 adatbázis: Kígyósi-puszta. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hukm10001
Letöltés dátuma: 2023-01-18

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.