Biri Nagy-rét

Biri Nagy-rét

Alapadatok

Terület neve
Biri Nagy-rét
Terület kódja
HUHN21163
Kiterjedés (ha)
276.11
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Vöröshasú unka Bombina bombina 1000 - 1000 C
Kisfészkű aszat Cirsium brachycephalum 40 - 60 D
Réti angyalgyökér Angelica palustris 300 - 1000 C
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus - D
Mocsári teknős Emys orbicularis - D
Vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius - C
Nagy tűzlepke Lycaena dispar - D
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
6410 kékperjés láprétek 1.4 1
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 2.1 1
7230 mészkedvelő üde láp- és sásrétek 1.5 4
6440 ártéri mocsárrétek 49.1 10

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Biri Nagy-rét. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/huhn21163
Letöltés dátuma: 2024-01-22

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.