Orosi gyepek

Orosi gyepek

Alapadatok

Terület neve
Orosi gyepek
Terület kódja
HUHN20131
Kiterjedés (ha)
193
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Mocsári teknős Emys orbicularis 20 - 100 D
Vöröshasú unka Bombina bombina 2000 - 10000 C
Vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius 200 - 300 C
Kisfészkű aszat Cirsium brachycephalum 500 - 1000 D
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus - D
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
6440 ártéri mocsárrétek 78.7 30
6410 kékperjés láprétek 4.3 5
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 4.2
7230 mészkedvelő üde láp- és sásrétek 9.5
1530 pannon szikesek 8.2
6260 pannon homoki gyepek 1.8

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Orosi gyepek. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/huhn20131
Letöltés dátuma: 2024-01-22

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.