Jászsági Zagyva-ártér

Jászsági Zagyva-ártér

Alapadatok

Terület neve
Jászsági Zagyva-ártér
Terület kódja
HUHN20078
Kiterjedés (ha)
487.43
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus - C
Mocsári teknős Emys orbicularis - C
Vöröshasú unka Bombina bombina - C
Nagy tűzlepke Lycaena dispar - D
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - C
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus 5000 - 5500 C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - C
Eurázsiai hód Castor fiber - C
Közönséges vidra Lutra lutra 5 - 10 C
Vágó csík Cobitis taenia - C
Halványfoltú küllő Gobio albipinnatus - C
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus - C
Tavi denevér Myotis dasycneme 50 - 50 C
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
6440 ártéri mocsárrétek 3.7 30
91F0 keményfás ligeterdők 3.5 10
6510 üde magas füvű kaszálórétek 73 15
6250 pannon löszsztyeppek 10 2
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 23.52 3
1530 pannon szikesek 20

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2023) Natura 2000 adatbázis: Jászsági Zagyva-ártér. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/huhn20078
Letöltés dátuma: 2023-01-18

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.