Baktai-erdő

Baktai-erdő

Alapadatok

Terület neve
Baktai-erdő
Terület kódja
HUHN20063
Kiterjedés (ha)
970.45
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Vöröshasú unka Bombina bombina 500 - 2000 D
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - C
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - C
Nagy patkósdenevér Rhinolophus ferrumequinum - D
Közönséges denevér Myotis myotis - D
Csonkafülű denevér Myotis emarginatus 300 - 400 C
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus - C
Nyugati piszedenevér Barbastella barbastellus 700 - 1000 C
Nagyfülű denevér Myotis bechsteinii - D
Hegyesorrú denevér Myotis blythii - D
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91I0 euro-szibériai erdőssztyepp-tölgyesek 15 1
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 418.2 30

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Baktai-erdő. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/huhn20063
Letöltés dátuma: 2024-01-22

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.