Csaholc–Garbolc

Csaholc - Garbolc

Alapadatok

Terület neve
Csaholc - Garbolc
Terület kódja
HUHN20054
Kiterjedés (ha)
4054.45
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Mocsári teknős Emys orbicularis - C
Vöröshasú unka Bombina bombina - C
Vágó csík Cobitis taenia - C
Réti csík Misgurnus fossilis - C
Leánykoncér Rutilus pigus - C
Halványfoltú küllő Gobio albipinnatus - C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - D
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo 1000 - 5000 C
Erdei szitakötő Ophiogomphus cecilia - D
Nagy tűzlepke Lycaena dispar 3000 - 10000 C
Díszes tarkalepke Hypodryas maturna 5000 - 10000 C
Vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius 1000 - 2000 C
Sárga gyapjasszövő Eriogaster catax - C
Nagy szikibagoly Gortyna borelii lunata 500 - 1000 C
Lápi szitakötő Leucorrhinia pectoralis - D
Közönséges vidra Lutra lutra 5 - 20 C
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus - C
Vöröslábú hegyisáska Odontopodisma rubripes - C
Apró fillércsiga Anisus vorticulus - D
Balin Aspius aspius - D
Štys-tarsza Isophya stysi - D
Tompa folyamkagyló Unio crassus - D
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 210.5 8
6440 ártéri mocsárrétek 1331 5
91F0 keményfás ligeterdők 251.7 10
6510 üde magas füvű kaszálórétek 66 25
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 40.21 2
6410 kékperjés láprétek 3.52
6520 veres csenkeszes rétek és sovány gyepek 186.5

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Csaholc - Garbolc. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/huhn20054
Letöltés dátuma: 2024-01-22

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.