Lónya-Tiszaszalka

Lónya-Tiszaszalka

Alapadatok

Terület neve
Lónya-Tiszaszalka
Terület kódja
HUHN20049
Kiterjedés (ha)
4135.02
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Vöröshasú unka Bombina bombina - C
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus 100 - 1000 C
Mocsári teknős Emys orbicularis 200 - 1000 C
Lápi póc Umbra krameri - C
Réti csík Misgurnus fossilis - C
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus - C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - D
Harántfogú törpecsiga Vertigo angustior - C
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - D
Nagy tűzlepke Lycaena dispar 2000 - 2300 C
Sárga gyapjasszövő Eriogaster catax - C
Lápi szitakötő Leucorrhinia pectoralis 1000 - 5000 C
Díszes tarkalepke Hypodryas maturna 10000 - 20000 C
Vöröslábú hegyisáska Odontopodisma rubripes - B
Közönséges vidra Lutra lutra 5 - 30 C
Hasas törpecsiga Vertigo moulinsiana - D
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
3160 láptavak és hínárnövényzetük 12 1
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 16 2
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 690 20
3150 természetes jellegű eutróf tavak és hínárnövényzetük 28 1
6440 ártéri mocsárrétek 1102 25
91F0 keményfás ligeterdők 232 10
1530 pannon szikesek 2.6

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Lónya-Tiszaszalka. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/huhn20049
Letöltés dátuma: 2024-01-24

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.