Vámosatya-Csaroda

Vámosatya-Csaroda

Alapadatok

Terület neve
Vámosatya-Csaroda
Terület kódja
HUHN20047
Kiterjedés (ha)
2008.09
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Mocsári teknős Emys orbicularis - D
Vöröshasú unka Bombina bombina 5000 - 10000 D
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus - D
Díszes tarkalepke Hypodryas maturna 5000 - 10000 C
Harántfogú törpecsiga Vertigo angustior - D
Sárga gyapjasszövő Eriogaster catax - C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - D
Hasas törpecsiga Vertigo moulinsiana - D
Vöröslábú hegyisáska Odontopodisma rubripes - B
Nagy tűzlepke Lycaena dispar 5000 - 8000 C
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - D
Tavi denevér Myotis dasycneme 11 - 100 C
Sűrű csetkáka Eleocharis carniolica - D
Lápi szitakötő Leucorrhinia pectoralis - D
Apró fillércsiga Anisus vorticulus - D
Nyugati piszedenevér Barbastella barbastellus - D
Réti csík Misgurnus fossilis - D
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus - D
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91F0 keményfás ligeterdők 464 25
3150 természetes jellegű eutróf tavak és hínárnövényzetük 0.4 1
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 170 35
6440 ártéri mocsárrétek 301 20
6510 üde magas füvű kaszálórétek 8 5
3160 láptavak és hínárnövényzetük 8 1
3130 törpekákás iszapnövényzet 0.04 0.002
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 22.6 2
7230 mészkedvelő üde láp- és sásrétek 1.6

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Vámosatya-Csaroda. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/huhn20047
Letöltés dátuma: 2024-01-23

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.