Gelénes–Beregdaróc

Gelénes - Beregdaróc

Alapadatok

Terület neve
Gelénes - Beregdaróc
Terület kódja
HUHN20046
Kiterjedés (ha)
1159.49
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus - D
Vöröshasú unka Bombina bombina 3000 - 10000 C
Réti csík Misgurnus fossilis 500 - 1500 C
Lápi póc Umbra krameri - C
Nagy tűzlepke Lycaena dispar 1000 - 2000 C
Vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius 100 - 500 C
Vöröslábú hegyisáska Odontopodisma rubripes - B
Díszes tarkalepke Hypodryas maturna 10000 - 15000 C
Sárga gyapjasszövő Eriogaster catax - C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - D
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - D
Tavi denevér Myotis dasycneme 11 - 100 C
Sűrű csetkáka Eleocharis carniolica - D
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
6440 ártéri mocsárrétek 117 15
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 64 20
7110 dagadólápok 0.35 1
7230 mészkedvelő üde láp- és sásrétek 3.7 2
6510 üde magas füvű kaszálórétek 39 5
7140 tőzegmohás lápok és forráslápok 1.5 0.04
91F0 keményfás ligeterdők 92 10
3150 természetes jellegű eutróf tavak és hínárnövényzetük 3
3160 láptavak és hínárnövényzetük 1
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 23

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Gelénes - Beregdaróc. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/huhn20046
Letöltés dátuma: 2024-01-20

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.