Kaszonyi-hegy – Dédai-erdő

A HUHN20045 Kaszonyi-hegy – Dédai-erdő Különleges Természetmegőrzési Terület terület. Natura 2000 fenntartási terv.
Letölt
Erről a Natura 2000 területről térképes böngészőnkben is megnézheti, hogy milyen gazdálkodási ajánlásokat fogalmaz meg a terület Fenntartási Terve.
Térkép
Kaszonyi-hegy - Dédai-erdő

Alapadatok

Terület neve
Kaszonyi-hegy - Dédai-erdő
Terület kódja
HUHN20045
Kiterjedés (ha)
1326.58
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Vöröshasú unka Bombina bombina - D
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus - D
Vöröslábú hegyisáska Odontopodisma rubripes - B
Štys-tarsza Isophya stysi - B
Sokbordás futrinka Carabus hampei - A
Erdélyi avarszöcske Pholidoptera transsylvanica - C
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - D
Nagy tűzlepke Lycaena dispar 1000 - 3000 C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - D
Sűrű csetkáka Eleocharis carniolica - D
Kisfészkű aszat Cirsium brachycephalum - D
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
6440 ártéri mocsárrétek 452 30
91F0 keményfás ligeterdők 48 8
6210 szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek 10 1
91I0 euro-szibériai erdőssztyepp-tölgyesek 12 1
6510 üde magas füvű kaszálórétek 60 5
6240 pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők 15 1
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 91 12
91M0 pannon cseres-tölgyesek 3.7

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Kaszonyi-hegy - Dédai-erdő. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/huhn20045
Letöltés dátuma: 2024-05-26

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.