Piricsei Júlia-liget

Piricsei Júlia-liget

Alapadatok

Terület neve
Piricsei Júlia-liget
Terület kódja
HUHN20039
Kiterjedés (ha)
73.58
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Mocsári teknős Emys orbicularis 50 - 100 D
Vöröshasú unka Bombina bombina 3000 - 10000 D
Réti csík Misgurnus fossilis - D
Hasas törpecsiga Vertigo moulinsiana - C
Vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius - D
Harántfogú törpecsiga Vertigo angustior - C
Nagy tűzlepke Lycaena dispar 1000 - 2000 C
Réti angyalgyökér Angelica palustris 15000 - 20000 A
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - D
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
7230 mészkedvelő üde láp- és sásrétek 5 15
6410 kékperjés láprétek 4 5
6440 ártéri mocsárrétek 21
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 10
6260 pannon homoki gyepek 3

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Piricsei Júlia-liget. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/huhn20039
Letöltés dátuma: 2024-01-24

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.