Újtanyai lápok

Újtanyai lápok

Alapadatok

Terület neve
Újtanyai lápok
Terület kódja
HUHN20038
Kiterjedés (ha)
333.59
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Mocsári teknős Emys orbicularis 50 - 200 C
Vöröshasú unka Bombina bombina 10000 - 50000 C
Réti csík Misgurnus fossilis - D
Nagy tűzlepke Lycaena dispar 1000 - 2000 C
Magyar futrinka Carabus hungaricus 1000 - 3000 C
Hasas törpecsiga Vertigo moulinsiana - C
Réti angyalgyökér Angelica palustris 4000 - 4700 B
Harántfogú törpecsiga Vertigo angustior - C
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
6410 kékperjés láprétek 1 2
6510 üde magas füvű kaszálórétek 8 20
6260 pannon homoki gyepek 24 15
7230 mészkedvelő üde láp- és sásrétek 8 10
6440 ártéri mocsárrétek 39
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 11

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Újtanyai lápok. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/huhn20038
Letöltés dátuma: 2024-01-18

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.