Bátorligeti láp

Bátorligeti-láp

Alapadatok

Terület neve
Bátorligeti-láp
Terület kódja
HUHN20037
Kiterjedés (ha)
329.89
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Vöröshasú unka Bombina bombina - D
Mocsári teknős Emys orbicularis - D
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus - D
Vöröslábú hegyisáska Odontopodisma rubripes - C
Nagy tűzlepke Lycaena dispar - C
Hasas törpecsiga Vertigo moulinsiana - C
Vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius - C
Díszes tarkalepke Hypodryas maturna - D
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - D
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo 1000 - 5000 D
Zöld seprőmoha Dicranum viride 10 - 10 C
Réti angyalgyökér Angelica palustris 5000 - 10000 B
Harántfogú törpecsiga Vertigo angustior - D
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
6440 ártéri mocsárrétek 25 5
7230 mészkedvelő üde láp- és sásrétek 40 5
91F0 keményfás ligeterdők 49 20
6410 kékperjés láprétek 6 5
91I0 euro-szibériai erdőssztyepp-tölgyesek 7 2
3150 természetes jellegű eutróf tavak és hínárnövényzetük 2 1
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 9

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Bátorligeti-láp. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/huhn20037
Letöltés dátuma: 2024-01-20

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.