Ömbölyi-erdő és Fényi-erdő

Ömbölyi-erdő és Fényi-erdő

Alapadatok

Terület neve
Ömbölyi-erdő és Fényi-erdő
Terület kódja
HUHN20035
Kiterjedés (ha)
1433.34
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Vöröshasú unka Bombina bombina 1000 - 3000 D
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus - D
Mocsári teknős Emys orbicularis 20 - 80 D
Harántfogú törpecsiga Vertigo angustior - C
Vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius - D
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - C
Díszes tarkalepke Hypodryas maturna 10000 - 15000 C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - D
Sárga gyapjasszövő Eriogaster catax - C
Magyar nőszirom Iris aphylla ssp. hungarica 1 - 50 C
Magyar kökörcsin Pulsatilla pratensis ssp. hungarica 1 - 50 C
Csíkos medvelepke Callimorpha quadripunctaria - D
Hasas törpecsiga Vertigo moulinsiana - C
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus - C
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91F0 keményfás ligeterdők 237 20
91I0 euro-szibériai erdőssztyepp-tölgyesek 152 2
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 2.5
6440 ártéri mocsárrétek 0.9
7230 mészkedvelő üde láp- és sásrétek 2.4
6260 pannon homoki gyepek 1.7

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Ömbölyi-erdő és Fényi-erdő. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/huhn20035
Letöltés dátuma: 2024-01-18

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.