Gúti-erdő

Gúti-erdő

Alapadatok

Terület neve
Gúti-erdő
Terület kódja
HUHN20032
Kiterjedés (ha)
5682.98
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - C
Díszes tarkalepke Hypodryas maturna 1000 - 5000 C
Magyar nőszirom Iris aphylla ssp. hungarica 20 - 20 C
Csonkafülű denevér Myotis emarginatus 50 - 100 C
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus - C
Nyugati piszedenevér Barbastella barbastellus 50 - 100 C
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91I0 euro-szibériai erdőssztyepp-tölgyesek 263 2
91F0 keményfás ligeterdők 97.57

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Gúti-erdő. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/huhn20032
Letöltés dátuma: 2024-01-17

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.