Nyírábrányi Káposztás-lapos

Nyírábrányi Káposztás-lapos

Alapadatok

Terület neve
Nyírábrányi Káposztás-lapos
Terület kódja
HUHN20026
Kiterjedés (ha)
77.5
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Mocsári teknős Emys orbicularis 50 - 200 D
Vöröshasú unka Bombina bombina - D
Díszes tarkalepke Hypodryas maturna 100 - 1000 C
Vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius 10 - 100 C
Nagy tűzlepke Lycaena dispar 500 - 1500 C
Réti angyalgyökér Angelica palustris 5000 - 10000 B
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
7230 mészkedvelő üde láp- és sásrétek 2.7 10
6510 üde magas füvű kaszálórétek 5 50
6410 kékperjés láprétek 4 10
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 4.7

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Nyírábrányi Káposztás-lapos. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/huhn20026
Letöltés dátuma: 2024-01-23

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.