Kék-Kálló-völgye

Kék-Kálló-völgye

Alapadatok

Terület neve
Kék-Kálló-völgye
Terület kódja
HUHN20016
Kiterjedés (ha)
1504.03
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Vöröshasú unka Bombina bombina - C
Mocsári teknős Emys orbicularis 100 - 1000 C
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus - C
Vágó csík Cobitis taenia - D
Réti csík Misgurnus fossilis - D
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - D
Vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius 1000 - 2500 C
Keleti lápibagolylepke Arytrura musculus 3000 - 10000 A
Magyar futrinka Carabus hungaricus 5000 - 10000 B
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - D
Nagy tűzlepke Lycaena dispar 500 - 1000 C
Hasas törpecsiga Vertigo moulinsiana - D
Ürge Spermophilus citellus 500 - 1000 C
Magyar kökörcsin Pulsatilla pratensis ssp. hungarica 1500 - 2000 B
Homoki nőszirom Iris humilis ssp. arenaria 20 - 40 D
Magyar nőszirom Iris aphylla ssp. hungarica 5 - 10 C
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus - D
Harántfogú törpecsiga Vertigo angustior - D
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus - C
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
6510 üde magas füvű kaszálórétek 180.9 30
91I0 euro-szibériai erdőssztyepp-tölgyesek 4.6 2
6260 pannon homoki gyepek 359.3 25
7230 mészkedvelő üde láp- és sásrétek 35 5
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 45
6410 kékperjés láprétek 5

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2023) Natura 2000 adatbázis: Kék-Kálló-völgye. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/huhn20016
Letöltés dátuma: 2023-01-17

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.