Közép-Tisza

Közép-Tisza

Alapadatok

Terület neve
Közép-Tisza
Terület kódja
HUHN20015
Kiterjedés (ha)
14235.59
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Vöröshasú unka Bombina bombina - A
Mocsári teknős Emys orbicularis 500 - 5000 C
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus - D
Magyar bucó Zingel zingel - B
Garda Pelecus cultratus - B
Széles durbincs Gymnocephalus baloni - B
Halványfoltú küllő Gobio albipinnatus - B
Selymes durbincs Gymnocephalus schraetzer - B
Balin Aspius aspius - B
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus - C
Réti csík Misgurnus fossilis - C
Vágó csík Cobitis taenia - C
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus - B
Nagy szikibagoly Gortyna borelii lunata - D
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - D
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - D
Nagy tűzlepke Lycaena dispar - C
Tompa folyamkagyló Unio crassus - B
Tavi denevér Myotis dasycneme 2000 - 3000 B
Eurázsiai hód Castor fiber 50 - 100 C
Közönséges vidra Lutra lutra 50 - 100 C
Kisfészkű aszat Cirsium brachycephalum - D
Német bucó Zingel streber - C
Magyar gurgolya Sabanejewia aurata - C
Közönséges denevér Myotis myotis - D
Csonkafülű denevér Myotis emarginatus - D
Nyugati piszedenevér Barbastella barbastellus - C
Nagyfülű denevér Myotis bechsteinii - C
Hegyesorrú denevér Myotis blythii - B
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
3150 természetes jellegű eutróf tavak és hínárnövényzetük 133.9 1
6440 ártéri mocsárrétek 411.8 20
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 3236 10
91F0 keményfás ligeterdők 51.16 2
3270 ártéri magaskórós pionír növényzet 209.2 2
1530 pannon szikesek 103.2 5
6430 üde-nedves magaskórósok 17.77
6250 pannon löszsztyeppek 18.7

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Közép-Tisza. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/huhn20015
Letöltés dátuma: 2024-01-23

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.