Közép-Bihar

Közép-Bihar

Alapadatok

Terület neve
Közép-Bihar
Terület kódja
HUHN20013
Kiterjedés (ha)
12045
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Mocsári teknős Emys orbicularis 450 - 900 C
Vöröshasú unka Bombina bombina - C
Réti csík Misgurnus fossilis - C
Lápi póc Umbra krameri - C
Vágó csík Cobitis taenia - C
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus - C
Nagy tűzlepke Lycaena dispar 1000 - 5000 C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - D
Nagy szikibagoly Gortyna borelii lunata 5000 - 10000 C
Ürge Spermophilus citellus 1 - 50 C
Közönséges vidra Lutra lutra - D
Kisfészkű aszat Cirsium brachycephalum 100000 - 900000 C
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus 50 - 500 C
Hegyesorrú denevér Myotis blythii 80 - 250 B
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus - D
Halványfoltú küllő Gobio albipinnatus - D
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - D
Magyar tavaszi-fésűsbagoly Dioszeghyana schmidtii - C
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
1530 pannon szikesek 6436 75
91I0 euro-szibériai erdőssztyepp-tölgyesek 5.74 1
6250 pannon löszsztyeppek 1012 5
3150 természetes jellegű eutróf tavak és hínárnövényzetük 11.38
6430 üde-nedves magaskórósok 19.71
6440 ártéri mocsárrétek 25.07

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Közép-Bihar. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/huhn20013
Letöltés dátuma: 2024-01-19

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.