Pocsaji-kapu

Pocsaji-kapu

Alapadatok

Terület neve
Pocsaji-kapu
Terület kódja
HUHN20010
Kiterjedés (ha)
284.24
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus - C
Mocsári teknős Emys orbicularis 100 - 250 C
Vöröshasú unka Bombina bombina 100 - 1500 C
Lápi póc Umbra krameri - C
Halványfoltú küllő Gobio albipinnatus 1000 - 1500 C
Réti csík Misgurnus fossilis 500 - 1500 C
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus - C
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - D
Nagy tűzlepke Lycaena dispar 500 - 1000 C
Közönséges vidra Lutra lutra - C
Kisfészkű aszat Cirsium brachycephalum 100 - 10000 C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - D
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus - D
Nagy szikibagoly Gortyna borelii lunata - D
Sárga gyapjasszövő Eriogaster catax - D
Vágó csík Cobitis taenia - D
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
7230 mészkedvelő üde láp- és sásrétek 5.29 5
6250 pannon löszsztyeppek 25.65 10
1530 pannon szikesek 28.81 30
3160 láptavak és hínárnövényzetük 5.4 10
6440 ártéri mocsárrétek 7.61 15
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 6.43

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Pocsaji-kapu. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/huhn20010
Letöltés dátuma: 2024-01-18

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.