Kismarj-pocsaj-esztári gyepek

Kismarja - Pocsaj - Esztári-gyepek

Alapadatok

Terület neve
Kismarja - Pocsaj - Esztári-gyepek
Terület kódja
HUHN20008
Kiterjedés (ha)
2427.05
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Vöröshasú unka Bombina bombina - C
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus - C
Mocsári teknős Emys orbicularis 500 - 1000 C
Nagy tűzlepke Lycaena dispar 100 - 500 C
Nagy szikibagoly Gortyna borelii lunata 1000 - 60000 C
Ürge Spermophilus citellus 100 - 500 C
Közönséges vidra Lutra lutra - D
Aldrovanda Aldrovanda vesiculosa 0 - 100 D
Kisfészkű aszat Cirsium brachycephalum 1000 - 10000 C
Balin Aspius aspius 100 - 1000 C
Vágó csík Cobitis taenia 500 - 2500 C
Halványfoltú küllő Gobio albipinnatus 100 - 1000 C
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus - C
Törpecsík Sabanejewia aurata - C
Magyar tavaszi-fésűsbagoly Dioszeghyana schmidtii - C
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus - D
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
7230 mészkedvelő üde láp- és sásrétek 24 1
91I0 euro-szibériai erdőssztyepp-tölgyesek 48 2
3160 láptavak és hínárnövényzetük 2.09 1
6250 pannon löszsztyeppek 64.62 10
1530 pannon szikesek 527.16 50

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Kismarja - Pocsaj - Esztári-gyepek. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/huhn20008
Letöltés dátuma: 2024-01-24

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.