Hortobágy

Hortobágy

Alapadatok

Terület neve
Hortobágy
Terület kódja
HUHN20002
Kiterjedés (ha)
105170.03
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Vöröshasú unka Bombina bombina - A
Mocsári teknős Emys orbicularis - B
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus - B
Selymes durbincs Gymnocephalus schraetzer - D
Réti csík Misgurnus fossilis - B
Lápi póc Umbra krameri - D
Halványfoltú küllő Gobio albipinnatus - C
Széles durbincs Gymnocephalus baloni - C
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus - B
Vágó csík Cobitis taenia - B
Nagy tűzlepke Lycaena dispar 10000 - 500000 B
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus 1000 - 10000 C
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo 1000 - 2000 C
Sztyeplepke Catopta thrips 1000 - 5000 A
Nagy szikibagoly Gortyna borelii lunata 10000 - 50000 C
Ürge Spermophilus citellus 1500 - 2000 B
Csíkos szöcskeegér Sicista subtilis - D
Közönséges vidra Lutra lutra 200 - 400 B
Molnárgörény Mustela eversmannii 50 - 300 B
Négylevelű mételyfű Marsilea quadrifolia 500 - 20000 A
Kisfészkű aszat Cirsium brachycephalum 100000 - 5000000 A
Magyar tavaszi-fésűsbagoly Dioszeghyana schmidtii 5000 - 10000 C
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91I0 euro-szibériai erdőssztyepp-tölgyesek 315 0.3
6250 pannon löszsztyeppek 1050 1
3150 természetes jellegű eutróf tavak és hínárnövényzetük 5000 5
1530 pannon szikesek 71500 68
3130 törpekákás iszapnövényzet 0.5 0.001

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Hortobágy. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/huhn20002
Letöltés dátuma: 2024-01-22

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.