Felső-Tisza

Felső-Tisza

Alapadatok

Terület neve
Felső-Tisza
Terület kódja
HUHN20001
Kiterjedés (ha)
28681.89
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Vöröshasú unka Bombina bombina - B
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus - D
Mocsári teknős Emys orbicularis - C
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus - C
Ingola Eudontomyzon spp. - C
Német bucó Zingel streber - A
Törpecsík Sabanejewia aurata 6000 - 10000 A
Széles durbincs Gymnocephalus baloni - C
Petényi márna Barbus meridionalis - B
Magyar bucó Zingel zingel - B
Leánykoncér Rutilus pigus - A
Homoki küllő Gobio kessleri - A
Felpillantó küllő Gobio uranoscopus - A
Balin Aspius aspius - B
Viza Hucho hucho - A
Vágó csík Cobitis taenia - C
Botos kölönte Cottus gobio - C
Selymes durbincs Gymnocephalus schraetzer - B
Halványfoltú küllő Gobio albipinnatus - B
Sávos bödöncsiga Theodoxus transversalis - B
Széles tavicsíkbogár Graphoderus bilineatus - B
Tompa folyamkagyló Unio crassus - C
Sokbordás futrinka Carabus hampei 50000 - 200000 A
Hasas törpecsiga Vertigo moulinsiana - D
Díszes tarkalepke Hypodryas maturna 5000 - 10000 C
Vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius 100 - 300 D
Bánáti csiga Chilostoma banaticum - A
Nagy tűzlepke Lycaena dispar 80000 - 100000 B
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - D
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - C
Erdei szitakötő Ophiogomphus cecilia - B
Közönséges vidra Lutra lutra 50 - 100 C
Eurázsiai hód Castor fiber - D
Kisfészkű aszat Cirsium brachycephalum 100 - 500 D
Garda Pelecus cultratus - D
Sárga gyapjasszövő Eriogaster catax - D
Nagy szikibagoly Gortyna borelii lunata - D
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus - D
Vaskos csabak Leuciscus souffia - D
Apró fillércsiga Anisus vorticulus - D
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91F0 keményfás ligeterdők 563 1
6440 ártéri mocsárrétek 1556 8
3270 ártéri magaskórós pionír növényzet 550 2
3150 természetes jellegű eutróf tavak és hínárnövényzetük 305 1
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 4031 10
6510 üde magas füvű kaszálórétek 7
3130 törpekákás iszapnövényzet 20
6260 pannon homoki gyepek 26
1530 pannon szikesek 9
6430 üde-nedves magaskórósok 43
6250 pannon löszsztyeppek 53
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 11

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Felső-Tisza. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/huhn20001
Letöltés dátuma: 2024-01-20

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.