Jászság

Jászság

Alapadatok

Terület neve
Jászság
Terület kódja
HUHN10005
Kiterjedés (ha)
20131.13
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Madárvédelmi Terület

Természetvédelmi célkitűzések

Általános célkitűzés: Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása.

Specifikus célok és végrehajtandó intézkedések (prioritásuk sorrendjében, a főbb intézkedési módokat felsorolva):
• A Jászság különleges madárvédelmi terület jelenlegi klimatikus és állatföldrajzi viszonyaira jellemző, természetvédelmi szempontból kiemelt madárfajok védelme
• A Jászságban emelkedő számban fészkelő parlagi sas párok állományának megőrzése: fészkelésüknek biztosítása mezővédő fasorok, illetve régi tanyahelyek idős facsoportjainak megőrzésével, fejlesztésével, a fészkelőhelyek zavartalanságának biztosításával
• A fekete gólya fészkelő- és vonuló állományának megőrzése: idős, őshonos állományú erdők fenntartásával, degradációjuk megelőzésével, a fészkelőhelyek zavartalanságának biztosításával, a táplálkozási lehetőségek javítása a laposokban vízállásos területeken, régi Zagyva és Tarna mederben megmaradt vízfoltok megtartásával
• A fekete harkály és balkáni fakopáncs költőállományának oltalma: a természetközeli állapotú erdőállományok fenntartásával, a nemes nyarasok őshonos állományokra történő cseréjével
• A Jászság szalakóta állományának megőrzése, állománynövekedésének biztosítása mesterséges odúk kihelyezésével, karbantartásával a nagyobb egybefüggő és maradvány gyepek, illetve idős hazai facsoportok, fasorok megőrzésével, azok felújításának biztosításával
• A Jászság kék vércse állományának növelése: mesterséges fészkelő ládák kihelyezésével, a legeltetés szintjének emelésével és a kaszálás térbeli és időbeli szabályzásával, a fészektelepek helyéül szolgáló és az őszi gyülekezőhelyként használt facsoportok megőrzésével, fejlesztésével
• A Jászság kerecsensólyom állományának megőrzése, növelése műfészkek kihelyezésével, karbantartásával
• A Jászság kis őrgébics állományának megőrzése a mezővédő fasorok, bokros-fás tanyahelyek, facsoportok védelmével
• A tövisszúró gébics védelme az erdőszegélyek, fasorok honos cserjeszintjének megőrzésével, honos fajösszetételű cserjeszintek fejlesztésével
• A Jászság vízállásos és laposabb területeinek nádasaiban fészkelő barna rétihéja állomány megőrzése, a fészkelő területek be nem szántásával, a vízállásos területek vízszintjeinek megtartásával
• továbbá a parlagi pityer állomány megőrzése céljából
• A fehér gólya védelme: elsősorban a településeken az áramszolgáltató cégekkel közösen a fészkelés biztonságának növelésével

Management plan for planned protected landscape area (partly overlapping with this site) is under preparation.

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Fehér gólya Ciconia ciconia 50 - 100 C
Fekete harkály Dryocopus martius 1 - 5 D
Kis őrgébics Lanius minor 100 - 150 B
Fekete gólya Ciconia nigra 1 - 3 C
Kék vércse Falco vespertinus 700 - 1650 A
Aranylile Pluvialis apricaria 500 - 1500 B
Ugartyúk Burhinus oedicnemus 0 - 3 C
Parlagi sas Aquila heliaca 8 - 10 B
Rétisas Haliaeetus albicilla 5 - 15 C
Tövisszúró gébics Lanius collurio 80 - 120 C
Barna rétihéja Circus aeruginosus 10 - 30 C
Kékes rétihéja Circus cyaneus 20 - 50 C
Túzok Otis tarda 0 - 1 C
Réti fülesbagoly Asio flammeus 0 - 5 C
Fehér gólya Ciconia ciconia 2 - 5 C
Parlagi sas Aquila heliaca 10 - 30 B
Kerecsensólyom Falco cherrug 2 - 5 B
Gólyatöcs Himantopus himantopus 1 - 5 C
Kerecsensólyom Falco cherrug 4 - 5 B
Nagy goda Limosa limosa 2 - 7 C
Kék vércse Falco vespertinus 40 - 75 B
Parlagi pityer Anthus campestris 50 - 150 B
Réti fülesbagoly Asio flammeus 20 - 100 B
Szalakóta Coracias garrulus 35 - 55 B
Piroslábú cankó Tringa totanus 1 - 5 C
Balkáni fakopáncs Dendrocopos syriacus 1 - 10 C
Ugartyúk Burhinus oedicnemus 1 - 4 C
Rétisas Haliaeetus albicilla 0 - 1 C

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2023) Natura 2000 adatbázis: Jászság. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/huhn10005
Letöltés dátuma: 2023-01-17

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.