Bihar

Bihar

Alapadatok

Terület neve
Bihar
Terület kódja
HUHN10003
Kiterjedés (ha)
71610.23
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Madárvédelmi Terület

Természetvédelmi célkitűzések

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása.

Specifikus célok és végrehajtandó intézkedések (prioritásuk sorrendjében, a főbb intézkedési módokat felsorolva):

• A Bihar tájegységben található erdőfoltokkal, szántókkal tarkított mozaikos gyepek és szikes mocsarak alkotta élőhelyeken előforduló, természetvédelmi szempontból kiemelt madárfajok védelme.
• A bihari szikes puszták és természetes vizes élőhelyek védelme, megőrzése és természeti állapotuk fejlesztése.
• A túzok oltalma, amelynek bihari populációja része a Kárpát-medencei állomány gerincét adó tiszántúli metapopulációnak: túzokbarát kultúrák létrehozásával, a kaszálás időbeli szabályozásával, a dürgő helyek zavartalanságának biztosításával, és ragadozókontrollal.
• A kék vércse bihari állományának növelése: mesterséges fészkelőládák kihelyezésével, a gyep területek megőrzésével, a legeltetés szintjének emelésével és a kaszálás térbeli és időbeli szabályzásával.
• A szikes puszták vizes élőhelyein jellemző, Európa-szerte csökkenő tendenciákat mutató fészkelő és átvonuló partimadár-közösségek állománysűrűségeinek növelése, különös tekintettel a bíbicre, a nagy godára, a piroslábú cankóra és a sárszalonkára: száraz években mesterséges árasztásokkal és a legeltetés szintjének emelésével.
• A stabil, de lokalizáltságuk folytán rendkívül sérülékeny vegyes gémtelepek megőrzése, melyekben a közelmúltban a kis kárókatona is megjelent, a megfelelő fészkelőhelyek megőrzésével, a nádaratás és vízkormányzás szabályozásával, továbbá táplálkozóterületek fenntartása és kialakítása a vizes élőhelyek megőrzésével és mesterséges árasztásokkal.
• A Biharban enyhén emelkedő tendenciákat mutató, de Európa-szerte sérülékeny cigányréce fészkelő és vonulóhelyeinek védelme: vizes élőhelyek vízszabályzásával és vízivad-vadászat térbeli és időbeli korlátozásával.
• A szikes mocsarakban, víztározókon és a mesterséges árasztásokon költő vöcsök-, rétihéja-, vízicsibe- és szerkőfajok állományainak stabilizálása: a vízjárás és a szukcessziós folyamatok szabályzásával, illetve a legeltetés szintjének emelésével
• A Biharban stabil állománnyal jellemezhető kerecsensólyom populációjának megőrzése: mesterséges fészekalapok kihelyezésével és a legeltetés szintjének emelésével, az ürge állomány megőrzésével.
• A Biharban fészkelő szalakóta, búbosbanka és kuvik állományának védelme érdekében az idős magányos fák vagy facsoportok védelme.
• A Biharban átvonuló úszóréce-csapatok vonulóhelyeinek védelme: vizes élőhelyek vízszabályzásával és vízivad-vadászat térbeli és időbeli korlátozásával.
• A Biharban átvonuló, veszélyeztetett fajokban gazdag vadlúd-tömegek táplálkozó- és éjszakázóhelyeinek védelme: vizes élőhelyek vízszabályzásával és vízivad-vadászat térbeli és időbeli korlátozásával.
• A fészkelő rétisas és parlagi sas költőhelyeinek megőrzése és ott a zavartalanság biztosítása.
• A fehér gólya védelme: elsősorban a táplálkozó helyek megőrzésével és fejlesztésével, valamint a településeken az áramszolgáltató cégekkel közösen a fészkelés biztonságának növelésével.
• A természetes és mesterséges vizes élőhelyeken fészkelő és átvonuló jelölő fajok állományainak szinten tartása: a vízszint és a nádvágás szabályozásával.
• A földön fészkelő jelölő fajok fészekaljának védelme érdekében a dolmányos varjú, szarka, vörös róka és borz állományának szabályozása.
• A mesterséges halastavakon fészkelő és átvonuló jelölő fajok állományának megőrzése: a halastavi gazdálkodás szabályozásával.

Management plan for the existing protected landscape area (and it's planned enlargement) is under preparation.

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Szalakóta Coracias garrulus 25 - 63 B
Tövisszúró gébics Lanius collurio 500 - 1000 C
Aranylile Pluvialis apricaria 200 - 8000 A
Fekete harkály Dryocopus martius 10 - 20 C
Daru Grus grus 500 - 3000 C
Réti fülesbagoly Asio flammeus 0 - 40 A
Batla Plegadis falcinellus 0 - 15 C
Ugartyúk Burhinus oedicnemus 0 - 1 D
Havasi lile Charadrius morinellus 0 - 7 D
Kékes rétihéja Circus cyaneus 100 - 150 B
Bölömbika Botaurus stellaris 10 - 50 B
Kis kócsag Egretta garzetta 50 - 100 C
Kis vízicsibe Porzana parva 20 - 30 C
Réti cankó Tringa glareola 1000 - 2000 B
Parlagi sas Aquila heliaca 2 - 8 C
Réti fülesbagoly Asio flammeus 30 - 50 B
Békászó sas Aquila pomarina 1 - 5 C
Rétisas Haliaeetus albicilla 10 - 15 C
Küszvágó csér Sterna hirundo 10 - 20 C
fattyúszerkő Chlidonias hybridus 5 - 300 B
Fehér gólya Ciconia ciconia 100 - 200 B
Gulipán Recurvirostra avosetta 5 - 50 C
Pajzsoscankó Philomachus pugnax 2000 - 10000 C
Kanalasgém Platalea leucorodia 100 - 600 A
Kék vércse Falco vespertinus 60 - 80 B
Rétisas Haliaeetus albicilla 1 - 4 C
Kis kárókatona Phalacrocorax pygmeus 20 - 100 C
Kis őrgébics Lanius minor 100 - 150 B
Vörös gém Ardea purpurea 30 - 40 B
Kerecsensólyom Falco cherrug 4 - 8 B
Barna kánya Milvus migrans 0 - 1 D
Fekete gólya Ciconia nigra 20 - 30 C
Parlagi pityer Anthus campestris 40 - 80 C
Kis bukó Mergus albellus 0 - 10 D
Hamvas rétihéja Circus pygargus 20 - 30 C
Hamvas rétihéja Circus pygargus 0 - 5 C
Parlagi sas Aquila heliaca 5 - 10 C
Cigányréce Aythya nyroca 10 - 30 B
Kígyászölyv Circaetus gallicus 2 - 5 D
Halászsas Pandion haliaetus 2 - 5 C
Barna rétihéja Circus aeruginosus 80 - 100 B
Rétisas Haliaeetus albicilla 3 - 23 C
Gólyatöcs Himantopus himantopus 10 - 60 B
Törpegém Ixobrychus minutus 50 - 100 B
Balkáni fakopáncs Dendrocopos syriacus 20 - 30 C
Pettyes vízicsibe Porzana porzana 0 - 20 B
Nagy kócsag Egretta alba 200 - 280 B
Túzok Otis tarda 80 - 150 B
Cigányréce Aythya nyroca 50 - 150 B
Kanalas réce Anas clypeata 200 - 800 B
Csörgő réce Anas crecca 1000 - 2500 B
Tőkés réce Anas platyrhynchos 3000 - 8000 C
Böjti réce Anas querquedula 100 - 200 B
Kendermagos réce Anas strepera 100 - 150 C
Nagy lilik Anser albifrons 5000 - 21000 C
Nyári lúd Anser anser 50 - 150 B
Nyári lúd Anser anser 300 - 4000 B
Kis lilik Anser erythropus 1 - 11 C
Vörösnyakú lúd Branta ruficollis 2 - 260 A
Nagy kócsag Egretta alba 100 - 500 B
Kis kócsag Egretta garzetta 0 - 30 C
Szerecsensirály Larus melanocephalus 5 - 13 C
Nagy goda Limosa limosa 10 - 20 B
Nagy goda Limosa limosa 150 - 4000 B
Kékbegy Luscinia svecica 10 - 20 C
Barna kánya Milvus migrans 0 - 3 D
Kis kárókatona Phalacrocorax pygmeus 0 - 50 C
Kanalasgém Platalea leucorodia 0 - 30 A
Feketenyakú vöcsök Podiceps nigricollis 0 - 50 B
Kis vöcsök Tachybaptus ruficollis 30 - 80 C
Piroslábú cankó Tringa totanus 15 - 40 B

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Bihar. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/huhn10003
Letöltés dátuma: 2024-01-18

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.