Hortobágy

Hortobágy

Alapadatok

Terület neve
Hortobágy
Terület kódja
HUHN10002
Kiterjedés (ha)
121110.01
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Madárvédelmi Terület

Természetvédelmi célkitűzések

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása.

Specifikus célok és végrehajtandó intézkedések (prioritásuk sorrendjében, a főbb intézkedési módokat felsorolva):
• A Hortobágyon, mint Európa legnagyobb összefüggő, szikes mocsarakban és mocsárrétekben gazdag szikes pusztáján élő, a terület jelenlegi klimatikus és állatföldrajzi viszonyaira jellemző, természetvédelmi szempontból kiemelt madárfajok védelme
• A túzok oltalma, amelynek hortobágyi populációja része a Kárpát-medencei állomány gerincét adó tiszántúli metapopulációnak: túzokbarát kultúrák létrehozásával, a kaszálás időbeli szabályozásával és ragadozókontrollal
• A csíkosfejű nádiposzáta drasztikus állománycsökkenésének megfordítását célzó élőhelykezelések megvalósítása, mert a faj hortobágyi állománya egyike a legsérülékenyebb és a kihalás szélére sodródott szatellitpopulációknak: a szikes mocsárrétek vízszintjének szabályzásával, a mocsári szukcesszió stabilizálásával és a kaszálás térbeli és időbeli korlátozásával
• A szikes puszták vizes élőhelyein jellemző, Európa-szerte csökkenő tendenciákat mutató fészkelő és átvonuló partimadár-közösségek állománysűrűségeinek növelése, különös tekintettel a bíbicre, a nagy godára, a piroslábú cankóra és a sárszalonkára: száraz években mesterséges árasztásokkal és a legeltetés szintjének emelésével
• A száraz, jellemzően juhval legeltetett szikeseken fészkelő ugartyúk állománycsökkenésének megállítása, melynek hortobágyi állománya erősen fogyatkozóban van: a legeltetés szintjének emelésével
• A stabil, de lokalizáltságuk folytán rendkívül sérülékeny vegyes gémtelepek megőrzése, melyekben a kis kárókatonán és a két íbiszfajon kívül a pásztorgém kivételével az összes európai gémfaj fészkel: a halastavi és a Tisza-tavon folyó gazdálkodás szabályozásával, a mocsarak vízszintjének és szukcessziós folyamatainak szabályozásával
• A Hortobágyon stabil tendenciákat mutató, de Európa-szerte sérülékeny cigányréce fészkelő és vonulóhelyeinek védelme: vizes élőhelyek vízszabályzásával és vízivad-vadászat térbeli és időbeli korlátozásával
• A Tisza partfalaiban költő fajok állománynagyságainak megóvása
• A szikes mocsarakban és a Tisza-tavon fészkelő vöcsök-, rétihéja-, vízicsibe- és szerkőfajok állományainak stabilizálása: a vízjárás és a szukcessziós folyamatok szabályzásával, illetve a legeltetés szintjének emelésével
• A kék vércse legnagyobb Kárpát-medencei állományának növelése: mesterséges fészkelőládák kihelyezésével, a legeltetés szintjének emelésével és a kaszálás térbeli és időbeli szabályzásával, a táplálékforrások stabilizálása érdekében
• A Hortobágyon stabil állománnyal jellemezhető kerecsensólyom populációjának megőrzése: mesterséges fészekalapok kihelyezésével és a legeltetés szintjének emelésével, ami az ürge állománynövekedését segítheti elő.
• A Hortobágyon átvonuló úszóréce-csapatok vonulóhelyeinek védelme: vizes élőhelyek vízszabályzásával és vízivad-vadászat térbeli és időbeli korlátozásával
• A Hortobágyon átvonuló, veszélyeztetett fajokban gazdag vadlúd-tömegek táplálkozó- és éjszakázóhelyeinek védelme: vizes élőhelyek vízszabályzásával, túllegeltetéssel a megfelelő táplálkozóterületek kialakulása érdekében illetve vízivad-vadászat térbeli és időbeli korlátozásával
• A Hortobágyon emelkedő számban fészkelő és telelő rétisas növekvő állománytendenciájának megőrzése: mesterséges fészekalapok készítésével, ezek zavartalanságának biztosításával és a téli etetés folyamatos végzésével
• A fehér gólya védelme: elsősorban a településeken az áramszolgáltató cégekkel közösen a fészkelés biztonságának növelésével
• A Hortobágyon átvonuló darvak éjszakázóhelyei zavartalanságának biztosítása: vizes élőhelyek vízszabályzásával és vízivad-vadászat térbeli és időbeli korlátozásával
• A mesterséges halastavakon fészkelő vöcsökfajok és fattyúszerkők állományának megőrzése: a halastavi gazdálkodás szabályozásával
• A természetes és mesterséges vizes élőhelyeinek nádasaiban fészkelő barna rétihéja, nyári lúd és egyéb jelölő madárfajok állományainak szinten tartása: a vízszint és a nádvágás szabályozásával

Most of the area (the recent NP) has management plan (created in 1997).

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Barna rétihéja Circus aeruginosus 300 - 700 B
Kis kócsag Egretta garzetta 50 - 100 A
Törpegém Ixobrychus minutus 40 - 80 B
Kis kárókatona Phalacrocorax pygmeus 2 - 20 A
Fekete gólya Ciconia nigra 1 - 5 C
Kis bukó Mergus albellus 50 - 100 B
Gólyatöcs Himantopus himantopus 0 - 130 B
Fehér gólya Ciconia ciconia 30 - 120 B
Csíkosfejű nádiposzáta Acrocephalus paludicola 0 - 50 A
Halászsas Pandion haliaetus 2 - 10 C
Kis vízicsibe Porzana parva 20 - 80 B
Pusztai ölyv Buteo rufinus 0 - 5 A
Fülemlesitke Acrocephalus melanopogon 150 - 250 A
Parlagi sas Aquila heliaca 5 - 15 B
Batla Plegadis falcinellus 0 - 20 A
Kis kárókatona Phalacrocorax pygmeus 800 - 1600 A
Kanalasgém Platalea leucorodia 200 - 400 A
Bakcsó Nycticorax nycticorax 1500 - 1500 A
Vörös gém Ardea purpurea 200 - 300 A
Kis kárókatona Phalacrocorax pygmeus 250 - 350 A
Fekete gólya Ciconia nigra 200 - 400 B
Kékbegy Luscinia svecica 200 - 600 A
Kormos szerkő Chlidonias niger 20 - 150 A
Haris Crex crex 0 - 50 B
Fekete harkály Dryocopus martius 20 - 40 C
Ugartyúk Burhinus oedicnemus 10 - 40 B
Réti cankó Tringa glareola 5000 - 10000 A
Pusztai ölyv Buteo rufinus 10 - 20 A
Rétisas Haliaeetus albicilla 8 - 15 B
Cigányréce Aythya nyroca 50 - 180 A
Rétisas Haliaeetus albicilla 100 - 130 A
Parlagi pityer Anthus campestris 100 - 200 B
Szalakóta Coracias garrulus 60 - 120 B
Daru Grus grus 60000 - 130000 A
Havasi lile Charadrius morinellus 150 - 350 A
Kanalasgém Platalea leucorodia 0 - 600 A
Pettyes vízicsibe Porzana porzana 50 - 150 B
Ugartyúk Burhinus oedicnemus 1 - 5 C
Bakcsó Nycticorax nycticorax 300 - 700 A
Kék vércse Falco vespertinus 100 - 250 A
Kékes rétihéja Circus cyaneus 500 - 600 A
Bölömbika Botaurus stellaris 150 - 250 A
Kis lilik Anser erythropus 30 - 130 A
Küszvágó csér Sterna hirundo 25 - 50 C
Kis őrgébics Lanius minor 150 - 250 B
Hamvas rétihéja Circus pygargus 5 - 15 B
Békászó sas Aquila pomarina 2 - 5 B
Réti fülesbagoly Asio flammeus 30 - 50 B
Aranylile Pluvialis apricaria 500 - 4300 A
Nagy kócsag Egretta alba 1000 - 1000 A
Vörösnyakú lúd Branta ruficollis 100 - 300 A
Réti fülesbagoly Asio flammeus 0 - 50 A
Pajzsoscankó Philomachus pugnax 0 - 1 A
Kígyászölyv Circaetus gallicus 10 - 20 B
Balkáni fakopáncs Dendrocopos syriacus 10 - 20 C
Kerecsensólyom Falco cherrug 5 - 10 B
Kis kócsag Egretta garzetta 1 - 460 A
fattyúszerkő Chlidonias hybridus 200 - 1000 A
Üstökösgém Ardeola ralloides 50 - 140 A
Pajzsoscankó Philomachus pugnax 20000 - 150000 A
Nagy kócsag Egretta alba 600 - 1200 A
Barna kánya Milvus migrans 0 - 2 C
Tövisszúró gébics Lanius collurio 150 - 250 C
Túzok Otis tarda 100 - 130 B
Gulipán Recurvirostra avosetta 10 - 50 B
Kanalas réce Anas clypeata 300 - 700 B
Böjti réce Anas querquedula 50 - 100 A
Kendermagos réce Anas strepera 1000 - 5000 A
Kendermagos réce Anas strepera 150 - 2000 A
Nagy lilik Anser albifrons 30000 - 100000 A
Nyári lúd Anser anser 300 - 500 A
Nyári lúd Anser anser 5000 - 40000 A
Barátréce Aythya ferina 800 - 3000 A
Vándorsólyom Falco peregrinus 15 - 20 A
Sárszalonka Gallinago gallinago 50 - 150 A
Sárszalonka Gallinago gallinago 500 - 800 A
Nagy goda Limosa limosa 5 - 20 A
Nagy goda Limosa limosa 2000 - 30000 A
Nagy póling Numenius arquata 200 - 1000 B
Vörösnyakú vöcsök Podiceps grisegena 0 - 10 B
Feketenyakú vöcsök Podiceps nigricollis 0 - 60 B
Kis vöcsök Tachybaptus ruficollis 100 - 400 C
Piroslábú cankó Tringa totanus 60 - 120 A
Piroslábú cankó Tringa totanus 200 - 500 A
Parlagi sas Aquila heliaca 0 - 3 D
Uráli bagoly Strix uralensis 0 - 10

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2023) Natura 2000 adatbázis: Hortobágy. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/huhn10002
Letöltés dátuma: 2023-01-17

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.