Hanság

Hanság

Alapadatok

Terület neve
Hanság
Terület kódja
HUFH30005
Kiterjedés (ha)
13545.17
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési és Madárvédelmi Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus 15000 - 30000 C
Mocsári teknős Emys orbicularis 50 - 50 C
Vöröshasú unka Bombina bombina 3000000 - 7000000 C
Rákosi vipera Vipera ursinii rakosiensis 50 - 100 A
Haris Crex crex 10 - 15 C
Nyári lúd Anser anser 5 - 10 C
Kis vízicsibe Porzana parva 30 - 40 C
Nagy kócsag Egretta alba 50 - 100 C
Fekete harkály Dryocopus martius 20 - 25 C
Rétisas Haliaeetus albicilla 2 - 4 C
Bölömbika Botaurus stellaris 5 - 10 C
Vörös gém Ardea purpurea 20 - 50 B
Cigányréce Aythya nyroca 50 - 100 B
Nyári lúd Anser anser 1500 - 2000 B
Bakcsó Nycticorax nycticorax 20 - 30 C
Nagy lilik Anser albifrons 1000 - 1500 C
Cigányréce Aythya nyroca 10 - 15 C
Fekete gólya Ciconia nigra 4 - 6 C
Vetési lúd Anser fabalis 1000 - 1500 B
Pettyes vízicsibe Porzana porzana 40 - 50 B
Barna rétihéja Circus aeruginosus 15 - 20 C
Rétisas Haliaeetus albicilla 10 - 15 C
Küszvágó csér Sterna hirundo 20 - 25 B
Törpegém Ixobrychus minutus 40 - 50 C
Szerecsensirály Larus melanocephalus 35 - 35 B
Réti csík Misgurnus fossilis - B
Vágó csík Cobitis taenia - C
Lápi póc Umbra krameri - B
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus - C
Díszes légivadász Coenagrion ornatum - C
Sötét hangyaboglárka Maculinea nausithous 100 - 500 C
Vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius 100 - 500 C
Apró fillércsiga Anisus vorticulus - C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - C
Ezüstsávos szénalepke Coenonympha oedippus 1000 - 10000 A
Lápi szitakötő Leucorrhinia pectoralis 1 - 100 B
Nagy tűzlepke Lycaena dispar 10 - 50 C
Közönséges denevér Myotis myotis 50 - 100 C
Északi pocok Microtus oeconomus mehelyi 1000 - 15000 A
Közönséges vidra Lutra lutra 20 - 20 C
Hegyesorrú denevér Myotis blythii - C
Eurázsiai hód Castor fiber 230 - 260 B
Nyugati piszedenevér Barbastella barbastellus 1 - 100 C
Kúszó zeller Apium repens - D
Kisfészkű aszat Cirsium brachycephalum 500000 - 1000000 C
Kis lilik Anser erythropus 0 - 3 C
Parlagi sas Aquila heliaca 1 - 1 C
Parlagi sas Aquila heliaca 10 - 15 C
Vörösnyakú lúd Branta ruficollis 0 - 20 C
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus 100 - 500 C
Harántfogú törpecsiga Vertigo angustior - C
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
6210 szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek 812.71 6
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 1083.61 8
3150 természetes jellegű eutróf tavak és hínárnövényzetük 677.26 5
6440 ártéri mocsárrétek 2031.78 15
3160 láptavak és hínárnövényzetük 135.45 1
91F0 keményfás ligeterdők 677.26 5
7230 mészkedvelő üde láp- és sásrétek 135.45 1
6410 kékperjés láprétek 812.71 6
3130 törpekákás iszapnövényzet 1.35 0.01
6510 üde magas füvű kaszálórétek 270.9 2

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Hanság. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hufh30005
Letöltés dátuma: 2024-01-20

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.