Határ-menti erdők

Határ-menti erdők

Alapadatok

Terület neve
Határ-menti erdők
Terület kódja
HUFH20013
Kiterjedés (ha)
2252.83
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Díszes tarkalepke Hypodryas maturna 10 - 100 C
Díszes légivadász Coenagrion ornatum 10 - 100 C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - C
Sárga gyapjasszövő Eriogaster catax 10 - 100 C
Nyugati piszedenevér Barbastella barbastellus - C
Nagyfülű denevér Myotis bechsteinii - C
Csonkafülű denevér Myotis emarginatus - C
Közönséges denevér Myotis myotis - C
Hegyesorrú denevér Myotis blythii - C
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - C
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
6430 üde-nedves magaskórósok 2.1 0.1
91M0 pannon cseres-tölgyesek 612 27
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 10.1 0.45
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 513.3 23

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Határ-menti erdők. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hufh20013
Letöltés dátuma: 2024-01-20

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.