Rába

A HUFH20011 Rába Különleges Természetmegőrzési Terület terület. Natura 2000 fenntartási terv.
Letölt
Erről a Natura 2000 területről térképes böngészőnkben is megnézheti, hogy milyen gazdálkodási ajánlásokat fogalmaz meg a terület Fenntartási Terve.
Térkép
Rába

Alapadatok

Terület neve
Rába
Terület kódja
HUFH20011
Kiterjedés (ha)
5106.72
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Mocsári teknős Emys orbicularis 400 - 700 C
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus 3000 - 6000 C
Vöröshasú unka Bombina bombina 300000 - 450000 C
Selymes durbincs Gymnocephalus schraetzer - C
Balin Aspius aspius - C
Homoki küllő Gobio kessleri - C
Vágó csík Cobitis taenia - D
Német bucó Zingel streber - C
Magyar bucó Zingel zingel - D
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus - C
Széles durbincs Gymnocephalus baloni - D
Halványfoltú küllő Gobio albipinnatus - B
Törpecsík Sabanejewia aurata - B
Tompa folyamkagyló Unio crassus 1000000 - 3000000 C
Vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius 50 - 100 C
Sötét hangyaboglárka Maculinea nausithous 10 - 50 C
Erdei szitakötő Ophiogomphus cecilia 1000000 - 5000000 B
Sávos bödöncsiga Theodoxus transversalis 10 - 50 C
Eurázsiai hód Castor fiber 80 - 115 C
Közönséges vidra Lutra lutra 1 - 10 C
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus - C
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91F0 keményfás ligeterdők 77.97 1.4
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 273.56 5
3150 természetes jellegű eutróf tavak és hínárnövényzetük 31.87 0.5
6440 ártéri mocsárrétek 728.27 14
3270 ártéri magaskórós pionír növényzet 0.01 0.001
6510 üde magas füvű kaszálórétek 8.31 5
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 40.23 0.7

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Rába. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hufh20011
Letöltés dátuma: 2024-04-14

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.