Gönyüi-homokvidék

Gönyüi-homokvidék

Alapadatok

Terület neve
Gönyüi-homokvidék
Terület kódja
HUFH20009
Kiterjedés (ha)
2880.9
Legutóbbi adatfrissítés
2011-06-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus 1000 - 1100 C
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - C
Magyar futrinka Carabus hungaricus - B
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus 100 - 500 C
Közönséges denevér Myotis myotis - D
Homoki nőszirom Iris humilis ssp. arenaria 10000 - 10000 C
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus - C
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91M0 pannon cseres-tölgyesek 8.64 0.3
91I0 euro-szibériai erdőssztyepp-tölgyesek 72.02 2.5
91F0 keményfás ligeterdők 2.88 0.1
91N0 pannon homoki borókás-nyárasok 17.29 0.6
6260 pannon homoki gyepek 537.86 18.67

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Gönyüi-homokvidék. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hufh20009
Letöltés dátuma: 2024-01-19

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.