Pannonhalmi dombság

A HUFH20008 Pannonhalmi dombság Különleges Természetmegőrzési Terület terület. Natura 2000 fenntartási terv.
Letölt
Erről a Natura 2000 területről térképes böngészőnkben is megnézheti, hogy milyen gazdálkodási ajánlásokat fogalmaz meg a terület Fenntartási Terve.
Térkép
Pannonhalmi-dombság

Alapadatok

Terület neve
Pannonhalmi-dombság
Terület kódja
HUFH20008
Kiterjedés (ha)
7676.23
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Sárga gyapjasszövő Eriogaster catax 100 - 110 C
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo 10 - 50 C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - C
Homoki nőszirom Iris humilis ssp. arenaria 100 - 1000 C
Leánykökörcsin Pulsatilla grandis 1000 - 5000 C
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus - C
Kék pattanó Limoniscus violaceus - C
Havasi cincér Rosalia alpina - C
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91M0 pannon cseres-tölgyesek 2000 25
6210 szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek 7 0.1
6240 pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők 6 0.1
6260 pannon homoki gyepek 7 0.1
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 800 20
6250 pannon löszsztyeppek 30 0.4
91N0 pannon homoki borókás-nyárasok 5 0.5
6510 üde magas füvű kaszálórétek 30 0.5

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Pannonhalmi-dombság. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hufh20008
Letöltés dátuma: 2024-04-14

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.