Dudlesz-erdő

Dudlesz-erdő

Alapadatok

Terület neve
Dudlesz-erdő
Terület kódja
HUFH20006
Kiterjedés (ha)
1091.88
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - C
Kis patkósdenevér Rhinolophus hipposideros - C
Nyugati piszedenevér Barbastella barbastellus - C
Közönséges denevér Myotis myotis - C
Leánykökörcsin Pulsatilla grandis 1500 - 3000 C
Nagyfülű denevér Myotis bechsteinii - C
Csonkafülű denevér Myotis emarginatus - C
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
6210 szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek 11.36 1
6240 pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők 0.07 0.01
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 371.24 34
6510 üde magas füvű kaszálórétek 2.03 2
6190 pannon sziklagyepek 1 1
91M0 pannon cseres-tölgyesek 262.05 24

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Dudlesz-erdő. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hufh20006
Letöltés dátuma: 2024-01-22

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.