Fertőmelléki dombsor

Fertőmelléki dombsor

Alapadatok

Terület neve
Fertőmelléki dombsor
Terület kódja
HUFH20003
Kiterjedés (ha)
2563.76
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Vöröshasú unka Bombina bombina - D
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus 101 - 500 D
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - C
Sárga gyapjasszövő Eriogaster catax 100 - 500 C
Lápi szitakötő Leucorrhinia pectoralis - D
Hasas törpecsiga Vertigo moulinsiana - C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - C
Közönséges denevér Myotis myotis - C
Nyugati piszedenevér Barbastella barbastellus - C
Kis patkósdenevér Rhinolophus hipposideros - C
Lápi hagymaburok Liparis loeselii 50 - 100 B
Boldogasszony papucsa Cypripedium calceolus 20 - 30 C
Leánykökörcsin Pulsatilla grandis 1000 - 1500 C
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
7230 mészkedvelő üde láp- és sásrétek 1.53 0.06
91M0 pannon cseres-tölgyesek 571.43 22.4
91H0 pannon molyhos tölgyesek 78.6 3.8
6430 üde-nedves magaskórósok 0.1 0.01
6410 kékperjés láprétek 0.1 0.01
7210 télisásosok 0.1 0.01
6510 üde magas füvű kaszálórétek 8.32 0.33
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 254.71 10
6210 szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek 52.51 2.1
6240 pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők 2.89 0.1
3150 természetes jellegű eutróf tavak és hínárnövényzetük 1.47 0.06
8210 sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete 0.1 0.01
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 1.2 0.05

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Fertőmelléki dombsor. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hufh20003
Letöltés dátuma: 2024-01-20

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.