Fertő-tó

Fertő tó

Alapadatok

Terület neve
Fertő tó
Terület kódja
HUFH20002
Kiterjedés (ha)
11298.94
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Vöröshasú unka Bombina bombina 10000 - 11000 C
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus 10000 - 11000 C
Garda Pelecus cultratus 1000 - 1100 C
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus - D
Balin Aspius aspius - D
Réti csík Misgurnus fossilis - D
Sárga gyapjasszövő Eriogaster catax - D
Vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius 101 - 500 C
Lápi szitakötő Leucorrhinia pectoralis 100 - 100 C
Magyar tarsza Isophya costata - C
Hasas törpecsiga Vertigo moulinsiana - C
Díszes légivadász Coenagrion ornatum - C
Sötét hangyaboglárka Maculinea nausithous 51 - 100 C
Nagy tűzlepke Lycaena dispar 101 - 500 C
Északi pocok Microtus oeconomus mehelyi 500 - 5000 B
Ürge Spermophilus citellus 501 - 1000 C
Kisfészkű aszat Cirsium brachycephalum 10000 - 11000 C
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
7210 télisásosok 276 2.4
91H0 pannon molyhos tölgyesek 13.63 0.12
6440 ártéri mocsárrétek 252.77 2.2
6410 kékperjés láprétek 95.5 0.8
91M0 pannon cseres-tölgyesek 3.67 0.03
1530 pannon szikesek 217.38 1.9
6250 pannon löszsztyeppek 0.17 0.17
3160 láptavak és hínárnövényzetük 911 8.05
3150 természetes jellegű eutróf tavak és hínárnövényzetük 1078 9.5
6190 pannon sziklagyepek 0.03 0.01
7230 mészkedvelő üde láp- és sásrétek 122.23 1.08

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Fertő tó. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hufh20002
Letöltés dátuma: 2024-01-18

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.