Velencei-tó

Velencei-tó

Alapadatok

Terület neve
Velencei-tó
Terület kódja
HUDI20054
Kiterjedés (ha)
1082.13
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Természetvédelmi célkitűzések

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása.

Specifikus célok:

Kedvező természetvédelmi helyzet megőrzése:
A területen található jó állapotú tőzeglápok, meszes lápok, eutróf tavak kiterjedésének, szerkezetének, fajkészletének megőrzése.
A területen található hagymaburok, mocsári teknős, vöröshasú unka és réti csík állományok fennmaradásának biztosítása.
A többlet vízhatástól függő jelölő élőhelyek számára a megfelelő vízellátottság és vízháztartás biztosítása, vízjárást negatívan befolyásoló vízrendezési beavatkozások nem végezhetőek.

Kedvező természetvédelmi helyzet elérése érdekében szükséges fejlesztés:
A lápcserjések, pionír facsoportok túlzott térfoglalásának megakadályozása az úszólápok rögzülésének elkerülése, a lápi vegetáció és a hagymaburok (Liparis loeseli)populációk megőrzése érdekében.
A nyílt vizű lápterületek feltöltődésének, benövényesedésének megakadályozása, biztosítva ezzel a réti csík fennmaradásának feltételeit.
Természetvédelmi célú nádgazdálkodás kidolgozása és megvalósítása, természetmegőrzési területen a nád rizómák mechanikai sérülésének, a nádasok fragmentációjának, kiritkulásának megelőzése.
A hagymaburok (Liparis loeseli) populációk elterjedési területén téli, kézi nádvágás alkalmazása.

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Mocsári teknős Emys orbicularis 51 - 100 C
Vöröshasú unka Bombina bombina 1001 - 10000 C
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus - D
Réti csík Misgurnus fossilis - C
Közönséges vidra Lutra lutra - D
Lápi hagymaburok Liparis loeselii 1500 - 2500 A
Kisfészkű aszat Cirsium brachycephalum 1500 - 2000 C
Lápi szitakötő Leucorrhinia pectoralis - C
Nagy tűzlepke Lycaena dispar D
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
7210 télisásosok 2.46
7140 tőzegmohás lápok és forráslápok 32.46
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 28.91
1530 pannon szikesek 93.65
3160 láptavak és hínárnövényzetük 0.98
6440 ártéri mocsárrétek 10.053

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Velencei-tó. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudi20054
Letöltés dátuma: 2024-01-20

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.