Érd-Százhalombattai táblarög

Érd-százhalombattai táblarög

Alapadatok

Terület neve
Érd-százhalombattai táblarög
Terület kódja
HUDI20052
Kiterjedés (ha)
24.83
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Természetvédelmi célkitűzések

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása.

Specifikus célok:

Kedvező természetvédelmi helyzet megőrzése:
A jó állapotú síksági pannon löszgyepek, erdőssztyepp tölgyesek, meszes alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek és cserjésedett változataik természetszerű szerkezetének, fajkészletének megőrzése.
A jelölő fajok populáció nagyságának megőrzése, a populációk elterjedési terület csökkenésének megelőzése.
A jelölő erdei élőhelyek állományaiban a tájidegen fafajok elegyaránya nem növekedhet.

Kedvező természetvédelmi helyzet elérése érdekében szükséges fejlesztés:
Invazív fajok, különösen a fehér akác, bálványfa, orgona fajok által veszélyeztetett jelölő gyeptársulások megóvása a degradációtól, az invazív fajok terjedésének megállítása, állományaik csökkentése.
A jelölő erdei élőhely állományaiban folyamatos erdőborítás biztosítása, fahasználat csak invazív, vagy adventív fafajok eltávolítása érdekében végezhető.
A becserjésedés miatt degradálódó jelölő gyepek területén a szukcesszió lassítása, a cserjék visszaszorítása mozaikos foltokban, a cserjések túlzott térfoglalásának megakadályozása.
A jelölő élőhelyet veszélyeztető invazív erdőállományok lehetőség szerinti átalakítása őshonos fafajú erdőkké, vagy az erdőterületen belül őshonos fafajokból álló puffer terület létrehozása.
A leánykökörcsin populáció megerősítése, a faj korábbi, bizonyított élőhelyein való elterjesztése a területen élő populációból fogott mag szórásával.
Az élőhelyeket veszélyeztető egyéb tevékenységek (pl.: gépjármű forgalom, crossmotorozás) megszüntetése, a jogilag nem létező, de kijárt földutak felszámolása.
A jelölő élőhelyek védelme az infrastruktúrális fejlesztésekkel szemben.

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Leánykökörcsin Pulsatilla grandis - C
Bíboros sallangvirág Himantoglossum caprinum 20 - 20 C
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
40A0 kontinentális sziklai- és sztyeppcserjések 1.24 5
6210 szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek 4.97 20
6250 pannon löszsztyeppek 12.09 40
91I0 euro-szibériai erdőssztyepp-tölgyesek 1.24 5
3270 ártéri magaskórós pionír növényzet 0.2
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 0.02
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 0.18
3270 ártéri magaskórós pionír növényzet 0.054

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Érd-százhalombattai táblarög. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudi20052
Letöltés dátuma: 2024-01-18

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.