Nagykőrösi pusztai tölgyesek

Nagykőrösi pusztai tölgyesek

Alapadatok

Terület neve
Nagykőrösi pusztai tölgyesek
Terület kódja
HUDI20035
Kiterjedés (ha)
3302.06
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Természetvédelmi célkitűzések

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása.
Specifikus célok:

A kedvező természetvédelmi helyzet megőrzése:
A területen található erdőssztyepp erdők, pannon homoki gyepek, száraz cserjések természetes egymásba alakuló dinamikájának biztosítása, az erdőssztyepp erdők és pannon homoki gyepek kiterjedésének, szerkezetének, fajkészletének megőrzése.
A területen található jelölő fajok állománya fennmaradásának biztosítása.
A jelölő erdei élőhely állományaiban a tájidegen fafajok elegyaránya nem növekedhet.

Kedvező természetvédelmi helyzet elérése érdekében szükséges fejlesztés:
A területen található, invazív fajok (fehér akác, bálványfa, feketefenyő, erdei fenyő) által veszélyeztetett erdőssztyepp tölgyes állományok és töredékek regenerációja, folyamatos erdőborítás biztosítása, fahasználat ilyen jellegű erdőállományokban, állomány töredékekben csak invazív, vagy adventív fafajok eltávolítása érdekében végezhető.
Az erdőssztyepp erdő állományokba ékelődő invazív fafajú foltok szerkezet átalakítása őshonos fafajú állományokká.
Az erdőssztyepp erdő állományokban előforduló invazív fafajok folyamatos eltávolítása, mechanikai és speciális növényvédőszer kijuttatási módszerekkel.
A jelölő élőhelyek inváziós veszélyeztetésének mértéke nem növelhető. Ennek érdekében a jelölő élőhelyekkel érintkező, az adott helyen tényleges inváziós fenyegetést jelentő tájidegen fásszárú állományok nem telepíthetők. Újonnan telepített, vagy erdőfelújítás során létesített tájidegen fásszárú állomány és a jelölő élőhelyek között legalább 20 m széles védőzónának szükséges lennie fásszárú növényzetből, vagy legalább 30 m széles védőzónának lágyszárú növényzetből.
A területen a vadlétszámot olyan szinten szükséges tartani, hogy az a külön vadvédelem nélküli erdőfelújítást ne gátolja, valamint ne okozza a gyepek degradációját.
Az erdőssztyepp állományok megőrzése érdekében létesített vadvédelmi kerítéseket a vadlétszám megfelelő méretűre csökkentéséig szükséges fenntartani.
Invazív fajok (selyemkóró, kanadai aranyvessző, fehér akác, bálványfa, fekete fenyő, erdei fenyő) által veszélyeztetett pannon homoki gyepek megóvása a degradációtól.
A tartós szegfű (Dianthus diutinus) populáció megerősítését mesterséges beavatkozásokkal is szükséges elősegíteni, valamint biztosítani kell a veszélyeztetett állományokból származó egyedek beültetésének lehetőségét is.
Azon erdőrészletekben ahol homoki kikerics (Colchicum arenarium) állományok találhatóak, a megőrzés érdekében az erdőfelújítás során a tuskózás, és a teljes talaj előkészítéses technológia mellőzése.
A denevér fajok állományának megtartása/növelése érdekében szükséges megfelelő területi kiterjedésben és térbeli elosztásban idős erdők és facsoportok fenntartása, megfelelő mennyiségű holt fa biztosítása, valamint a mesterségesen létesített nagyvad itató beton tálcák fenntartása, újak létesítése a jelölő élőhelyek területén kívül.
Az élőhelyeket veszélyeztető egyéb tevékenységek (pl.: gépjármű forgalom, crossmotorozás, quad, illegális bányászat) megszüntetése, a jogilag nem létező, de kijárt földutak felszámolása.
A lovas és gyalogos turista forgalom szabályozása, túraútvonalak kijelölése.
Abiotikus katasztrófák (pl: tűzkár) elhárítása.

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Nagy tűzlepke Lycaena dispar - C
Szarvas álganéjtúró Bolbelasmus unicornis - C
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus - C
Nyugati piszedenevér Barbastella barbastellus - C
Közönséges denevér Myotis myotis - C
Hegyesorrú denevér Myotis blythii - C
Nagyfülű denevér Myotis bechsteinii - C
Csonkafülű denevér Myotis emarginatus - C
Tartós szegfű Dianthus diutinus 2000 - 2500 B
Homoki kikerics Colchicum arenarium 2500 - 3000 C
Homoki nőszirom Iris humilis ssp. arenaria 501 - 1000 C
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - C
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
6410 kékperjés láprétek 66.04 2
6260 pannon homoki gyepek 66.04 2
7230 mészkedvelő üde láp- és sásrétek 99.06 3
91I0 euro-szibériai erdőssztyepp-tölgyesek 500 70

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Nagykőrösi pusztai tölgyesek. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudi20035
Letöltés dátuma: 2024-01-18

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.