Kelet-mezőföldi löszvölgyek

Kelet-mezőföldi löszvölgyek

Alapadatok

Terület neve
Kelet-mezőföldi löszvölgyek
Terület kódja
HUDI20027
Kiterjedés (ha)
315.5
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Természetvédelmi célkitűzések

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása.

Specifikus célok:

Kedvező természetvédelmi helyzet megőrzése:
A jó állapotú sík- és dombvidéki kaszálórétek, szubpannon sztyeppék, síksági pannon löszgyepek, valamint szubkontinentális peripannon cserjések természetszerű szerkezetének, fajkészletének megőrzése.
A többlet vízhatástól függő jelölő élőhelyek számára a megfelelő vízellátottság és vízháztartás biztosítása, vízjárást negatívan befolyásoló vízrendezési beavatkozások nem végezhetőek.

Kedvező természetvédelmi helyzet elérése érdekében szükséges fejlesztés:
Invazív fajok, különösen a fehér akác, bálványfa, selyemkóró, kanadai aranyvessző által veszélyeztetett jelölő gyeptársulás megóvása a degradációtól, az invazív fajok terjedésének megállítása, állományaik csökkentése.
Az aktuális természeti állapothoz igazodó legeltetési/kaszálási rendszer kialakítása a szubpannon sztyeppék, síksági pannon löszgyepek területén a túlhasználat/alulhasználat elkerülése érdekében.
A becserjésedés miatt leromlott kaszálórétek, szubpannon sztyeppék, pannon löszgyepek, gyeppé alakítása és fenntartása extenzív mezőgazdasági használattal, a xerotherm cserjések túlzott térfoglalásának megakadályozása.
Az élőhelyeket veszélyeztető egyéb tevékenységek (pl.: gépjármű forgalom,) megszüntetése, a jogilag nem létező, de kijárt földutak felszámolása.

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
6250 pannon löszsztyeppek 55.3
6210 szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek 6.9
6440 ártéri mocsárrétek 59

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2023) Natura 2000 adatbázis: Kelet-mezőföldi löszvölgyek. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudi20027
Letöltés dátuma: 2023-01-17

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.