Debegió-hegy

Debegió-hegy

Alapadatok

Terület neve
Debegió-hegy
Terület kódja
HUDI20014
Kiterjedés (ha)
84.7
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Általános leírás, jellemzés

A térség legmagasabb, Duna mentén megmaradt utolsó homokdűnéje (128 m), amely mintegy 20 m-re kiemelkedik a Gödi-síkságból, az Alföldre jellemző homoki növényzettel, amelyet erősen dominálnak a szárazgyepek. A Duna bal partján ez a legészakabbra található hasonló élőhely.  Enyhén dimbes-dombos, viszonylag egyöntetű arculatú táj, amely még az Ős-Duna által lerakott hordalék alkot. Az egykori kopárfásítási törekvés, amelynek során akácot telepítettek ezekre  a homokvidékekre, csak foltonként volt sikeres. Az elmúlt években a terület többször is leégett, a tűzben pedig további akácos területek semmisületk meg. Jelenleg főleg kunkorgó árvalányhaj dominálja a gyepeket, de sok más értéks faj is megtalálható itt.

A területhez kötődő legfontosabb európai közösségi jelentőségű élőhelyek és fajok:

  • Kiemelt közösségi jelentőségű élőhelytípus: 6260 Pannon homoki gyepek
  • Közösségi jelentőségű állatfaj: magyar futrinka (Carabus hungaricus)
  • Közösségi jelentőségű növényfaj: homoki kikerics (Colchicum arenarium)

 

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Természetvédelmi célkitűzések

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása.

Specifikus célok:

Kedvező természetvédelmi helyzet megőrzése:
A területen található természetközeli gyeptársulások kiterjedésének, szerkezetének, fajkészletének megőrzése.
A területen található közösségi jelentőségű és kiemelt jelentőségű növény- és állatfajok állományai fennmaradásának biztosítása.

Kedvező természetvédelmi helyzet elérése érdekében szükséges fejlesztés:
Invazív fajok, különösen a selyemkóró, kanadai aranyvessző, zöld juhar, fehér akác, bálványfa, fekete fenyő, erdei fenyő, által veszélyeztetett jelölő gyeptársulások megóvása a degradációtól, az invazív fajok terjedésének megállítása, állományaik csökkentése.
A jelölő élőhelyek inváziós veszélyeztetésének mértéke nem növelhető. Ennek érdekében a jelölő élőhelyekkel érintkező, az adott helyen tényleges inváziós fenyegetést jelentő tájidegen fásszárú állományok nem telepíthetők. Újonnan telepített, vagy erdőfelújítás során létesített tájidegen fásszárú állomány és a jelölő élőhelyek között legalább 20 m széles védőzónának szükséges lennie fásszárú növényzetből, vagy legalább 30 m széles védőzónának lágyszárú növényzetből. A tájidegen fafajú erdők fokozatos fafajcserés felújítása, őshonos, a termőhelyre jellemző állományok kialakítása.
A becserjésedés miatt leromlott pannon homoki élőhelyek gyeppé alakítása és fenntartása extenzív mezőgazdasági használattal, a cserjések túlzott térfoglalásának megakadályozása.
Azon erdőrészletekben ahol homoki kikerics (Colchicum arenarium) állományok találhatóak, a megőrzés érdekében az erdőfelújítás során a tuskózás, és a teljes talaj előkészítéses technológia mellőzése.
A magyar futrinka (Carabus hungaricus) állományainak megőrzése érdekében élőhelyén a túlzott cserjésedés visszaszorítása.
A gyepterületek revitalizációja, a jellemző fajok betelepülésének elősegítése.
Fokozott ügyelni kell az abiotikus katasztrófák (pl: tűzkár) megelőzésére.
Az élőhelyeket veszélyeztető egyéb tevékenységek (pl.: gépjármű forgalom, crossmotorozás, quad, illegális bányászat) megszüntetése, a jogilag nem létező, de kijárt földutak felszámolása.
A jelölő élőhelyek infrastrukturális fejlesztésekkel szembeni védelme.

Területkezeléssel kapcsolatos dokumentumok

Veszélyeztető tényezők 

  • pásztorkodás felhagyása, legeltetés hiánya 
  • beerdősítés / fásítás idegenhonos fafajokkal 
  • autópályák, autóútak, fő- és mellékutak 
  • idegenhonos inváziós fajok jelenléte 

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Magyar futrinka Carabus hungaricus 5001 - 10000 C
Homoki kikerics Colchicum arenarium 2000 - 2000 C
Homoki nőszirom Iris humilis ssp. Arenaria 15 - 30 C
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
6260 pannon homoki gyepek 37.48 60
7210 télisásosok 0.04

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Debegió-hegy. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudi20014
Letöltés dátuma: 2024-01-19

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.