Csévharaszti homokvidék

Csévharaszti homokvidék

Alapadatok

Terület neve
Csévharaszti homokvidék
Terület kódja
HUDI20012
Kiterjedés (ha)
1199.86
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Általános leírás, jellemzés

A Duna-Tisza-közi homokhátság legkeletebbi része, amit nagymértékben degradálódott természeti környezet és intenzív erdőgazdálkodás jellemez. Két természetközeli állapotú foltot is magában foglal, ahol a térségre jellemző fajok még mindig megtalálhatóak.

A területhez kötődő legfontosabb európai közösségi jelentőségű élőhelyek és fajok:

  • Kiemelt közösségi jelentőségű élőhelytípusok: 6260 Pannon homoki gyepek, 91N0 Pannon homoki borókás-nyárasok (Junipero-Populetum albae)
  • Kiemelt közösségi jelentőségű növényfaj: tartós szegfű (Dianthus diutinus)

A szárazgyepek dominálta terület Ócsa és Csévharaszt települések között fekszik. Jelenleg két különálló foltja van, amelyek egykor még összefüggő területet alkottak. A homokpusztaákra jellemző nyílt erdők jó állapotú maradványai számtalan növny és állatfajnak adnak otthont a Duna és a Tisza között húzódó homokhátságon. Az ellaposodó dűnék sorai zen felül jelentős geológiai és tájképi értéket is képviselnek. A két foltot intenzíven használt faültetvények veszik körbe (akácosok, hibrid nyarasok, kisebb részben kocsánytalan tölgy).

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Természetvédelmi célkitűzések

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása.

Specifikus célok:

Kedvező természetvédelmi helyzet megőrzése:
A jó állapotú pannon homoki gyepek, pannon homoki borókás-nyárasok természetszerű szerkezetének, fajkészletének, térbeli mintázatának megőrzése.
A jelölő erdei élőhelyek állományaiban a tájidegen fafajok elegyaránya nem növekedhet.

Kedvező természetvédelmi helyzet elérése érdekében szükséges fejlesztés:
Invazív fajok, különösen a selyemkóró, fehér akác, bálványfa, fekete fenyő, erdei fenyő, által veszélyeztetett jelölő gyeptársulások megóvása a degradációtól, az invazív fajok terjedésének megállítása, állományaik csökkentése.
A fragmentációs és szegélyhatások radikális csökkentése a gyepterületek összekötésével.
A gyepekben törekedni szükséges a szürkenyár gyökérsarjról történő terjedésének megállítására.
Fokozott ügyelni kell az abiotikus katasztrófák (pl: tűzkár) megelőzésére.
A jelölő erdei élőhely állományaiban folyamatos erdőborítás biztosítása, fahasználat csak invazív, vagy adventív fafajok eltávolítása érdekében végezhető.
A jelölő élőhelyek inváziós veszélyeztetésének mértéke nem növelhető. Ennek érdekében a jelölő élőhelyekkel érintkező, az adott helyen tényleges inváziós fenyegetést jelentő tájidegen fásszárú állományok nem telepíthetők. Újonnan telepített, vagy erdőfelújítás során létesített tájidegen fásszárú állomány és a jelölő élőhelyek között legalább 20 m széles védőzónának szükséges lennie fásszárú növényzetből, vagy legalább 30 m széles védőzónának lágyszárú növényzetből.
Vadrágás mérséklése a vadakat területre vonzó létesítmények megszüntetésével.
A tartós szegfű (Dianthus diutinus) populáció megerősítését mesterséges beavatkozásokkal is szükséges elősegíteni, valamint biztosítani kell a veszélyeztetett állományokból származó egyedek beültetésének lehetőségét is.
Az élőhelyeket veszélyeztető egyéb tevékenységek (pl.: gépjármű forgalom, crossmotorozás, quad, illegális bányászat) megszüntetése, a jogilag nem létező, de kijárt földutak felszámolása.

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Szarvas álganéjtúró Bolbelasmus unicornis - C
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus - D
Díszes tarkalepke Hypodryas maturna 101 - 250 C
Homoki nőszirom Iris humilis ssp. arenaria 2000 - 2000 C
Tartós szegfű Dianthus diutinus 1400 - 1400 B
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
6260 pannon homoki gyepek 20 40
91N0 pannon homoki borókás-nyárasok 120 30

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Csévharaszti homokvidék. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudi20012
Letöltés dátuma: 2024-01-22

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.