Adony-perkátai löszvölgyek

Adony-perkátai löszvölgyek

Alapadatok

Terület neve
Adony-perkátai löszvölgyek
Terület kódja
HUDI20002
Kiterjedés (ha)
201.19
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Általános leírás, jellemzés

A terület természetvédelmi jelentőségét a lösz vegetációnak köszönheti, amely a Mezőföldön korábban nagy kiterjedésű extenzív lösz vegetáció maradványa.

A területhez kötődő legfontosabb európai közösségi jelentőségű élőhelyek és fajok: 

  • Közösségi jelentőségű élőhelytípusok: 6250 *Síksági pannon löszgyepek, 6510 Sík- és dombvidéki kaszálórétek (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis).
  • Közösségi jelentőségű állatfajok: nagy tűzlepke (Lycaena dispar).  

Botanikai szempontból a terület az Alföldi régióhoz tartozik. A vegetáció kialakulása szempontjából a lösz játszotta a legfontosabb szerepet. A löszvölgy-rendszer a Mezőföldi-síkság északkeleti részén alakult ki. A Pannon-korban vastag tengeri üledék (homokos, agyagos, márgás) rakódott le és száradt ki a tenger visszahúzódása után. A korai Pleisztocénben a techtonikai mozgások eredménye képpen a fennsík szétvált észak-déli, északnyugat-délkeleti irányban, és lassan emelkedett. Ezeken a szárazra került felszíneken alakult ki a felső Pleisztocénben a lösz. A régió geomorfológiaájára a síkságba északnyugat-délkelet irányba bevágódott párhuzamos folyóvölgyek jellemzők.

 

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Természetvédelmi célkitűzések

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása.

Specifikus célok:

Kedvező természetvédelmi helyzet megőrzése:
A jó állapotú pannon löszgyepek természetszerű szerkezetének, fajkészletének megőrzése.

Kedvező természetvédelmi helyzet elérése érdekében szükséges fejlesztés:
Invazív fajok, különösen a selyemkóró, kanadai aranyvessző, fehér akác, bálványfa által veszélyeztetett jelölő gyeptársulások megóvása a degradációtól, az invazív fajok terjedésének megállítása, állományaik csökkentése.
A túlzott becserjésedés miatt leromlott löszgyepek visszaalakítása gyeppé és extenzív mezőgazdasági használattal való fenntartása.
Az aktuális természeti állapothoz igazodó legeltetési/kaszálási rendszer kialakítása a pannon löszgyepek területén a túlhasználat/alulhasználat elkerülése érdekében.
A jelölő élőhelyet veszélyeztető invazív erdőállományok lehetőség szerinti átalakítása őshonos fafajú erdőkké, vagy az erdőterületen belül őshonos fafajokból álló puffer terület létrehozása.
Az élőhelyet veszélyeztető egyéb tevékenységek (pl.: gépjármű forgalom, delelőhely) megszüntetése, a jogilag nem létező, de kijárt földutak felszámolása.

Területkezeléssel kapcsolatos dokumentumok

Veszélyeztető tényezők 

  • intenzív szarvasmarha legeltetés 
  • alullegeltetés 
  • idegenhonos inváziós fajok jelenléte 
  • aszály és csapadékmennyiség csökkenése 

 

 

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Nagy tűzlepke Lycaena dispar - C
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
6250 pannon löszsztyeppek 26.8
6210 szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek 2.1
6440 ártéri mocsárrétek 37

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Adony-perkátai löszvölgyek. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudi20002
Letöltés dátuma: 2024-01-22

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.