Ipoly völgye

Ipoly völgye

Alapadatok

Terület neve
Ipoly völgye
Terület kódja
HUDI10008
Kiterjedés (ha)
6354.35
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Általános leírás, jellemzés

Az Ipoly folyószabályozástól mentes szakasza a hozzá kötődő élőhelyekkel. A határon átnyúló védett területek természeti értékeinek megőrzése szempontjából kulcsfontosságú a szlovák partnerekkel történő együttműködés.

A területhez kötődő legfontosabb európai közösségi jelentőségű mádárfajok:

  • Költő fajok: Jégmadár (Alcedo atthis), Vörös gém (Ardea purpurea), Cigányréce (Aythya nyroca), Bölömbika (Botaurus stellaris), Barna rétihéja (Circus aeruginosus), Haris (Crex crex), Törpegém (Ixobrychus minutus), Tövisszúró gébics (Lanius collurio), Bakcsó (Nycticorax nycticorax), Kis vízicsibe (Porzana parva), Pettyes vízicsibe (Porzana porzana), Karvalyposzáta (Sylvia nisoria), Kis vöcsök (Tachybaptus ruficollis). 
  • Vonuló madárfajok: Kanalas réce (Anas clypeata), Csörgő réce (Anas crecca), Tőkés réce (Anas platyrhynchos), Böjti réce (Anas querquedula), Kendermagos réce (Anas strepera), Nagy lilik (Anser albifrons), Kis lilik (Anser erythropus), Vetési lúd (Anser fabalis), Kontyos réce (Aythya fuligula), Vörösnyakú lúd (Branta ruficollis), Nagy goda (Limosa limosa), Aranylile (Pluvialis apricaria), Réti cankó (Tringa glaerola). 

A terület változatos élőhelyektípusokkal büszkélkedhet: található itt lombhullató erdő és különböző fátlan vizes élőhelyek is. A legnagyobb értéket az Ipoly-folyó szabályozatlan szakasza és a hozzá kapcsolódó különböző ártéri területek képviselik a maguk változatos növény- és állatvilágával.

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Madárvédelmi Terület

Természetvédelmi célkitűzések

Általános célkitűzés: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló közösségi jelentőségű madárfajok és élőhelyük kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló madárfajok élőhelyeinek természeti állapotának, illetve a fenntartó gazdálkodás feltételeinek biztosítása.

Specifikus célok:
Kedvező természetvédelmi helyzet megőrzése:
A jelölő fajok populáció nagyságának megőrzése, a populációk elterjedési területe nem csökkenhet. Kiemelt fajként kell a védelem során kezelni: a harist (Crex crex), a jégmadarat (Alcedo atthis), a különböző lúd- és récefajokat (Anserinae), valamint a partimadarakat (Charadridae).
Cél a jó állapotú vizes élőhelyek és gyepterületek természetszerű szerkezetének megőrzése. A magas természetességű élőhelyek fenntartása szakszerű és a jelölőfajok igényeit is figyelembe vevő hasznosítással/kezeléssel.
Extenzív gyepgazdálkodás fenntartása. Legelő állatállomány növekedésének elérése.
Változatos extenzív földhasználat és mezőgazdasági művelés fenntartása és fejlesztése.
Tájidegen energia növényfajok megjelenésének és terjedésének megelőzése.
A beépített területek területi kiterjedésének minimalizálása.
A vizes élőhelyek, a vízfolyások és különböző víztestek rekonstrukcióinak elősegítése, támogatása.
Az égeres láperdők és nádasok hasznosításának minimalizálása vagy lehetőség szerinti teljes elhagyása.

Kedvező természetvédelmi helyzet elérése érdekében szükséges fejlesztés:
A folyómenti csatlakozó vizes élőhelyek vízellátásának fejlesztése, a víztestek összekapcsolása, egyes területek revitalizációja.
Meglévő és új létesítésű középfeszültségű elektromos hálózat tartóoszlopainak szigetelése, továbbá szükség esetén földkábelbe helyezése.
Invazív növényfajok, különösen a selyemkóró, kanadai aranyvessző, fehér akác, bálványfa, fekete fenyő, erdei fenyő, zöld juhar terjedésének megállítása, állományaik csökkentése.
Az aktuális természeti állapothoz igazodó legeltetési/kaszálási rendszer kialakítása.
Mesterséges fészkek, fészekládák és -odúk kihelyezése az egyes fajok számára.

Egyes vadászható vadfajok (elsősorban a vaddisznó és róka) állományának erőteljes szabályozása; a szárnyas predátorok (dolmányos varjú, szarka) intenzív gyérítése szelektív módszerekkel (pl. Larsen csapda).
Öreg és böhöncös faegyedek, illetve hagyásfák megőrzése a legelőként hasznosított területeken is.
Környezetkímélő gyom és rovarirtó, illetve növényvédőszerek használatának elősegítése. Özönnövény fajok terjedése esetén speciális vegyszerhasználat, egyéb esetekben a gyomosodás talajbolygatással nem járó mechanikai visszaszorítása.
Környezetkímélő szúnyogirtás.
A madárélőhelyeket veszélyeztető egyéb tevékenységek (pl.: gépjármű forgalom, crossmotorozás, quadozás, illegális turistautak, illegális bányászat) megszüntetése.
A jelölő madárfajok élőhelyeinek infrastrukturális fejlesztésekkel szembeni védelme.

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Daru Grus grus 20 - 100 D
Nagy kócsag Egretta alba 5 - 10 C
Vörös gém Ardea purpurea 10 - 15 C
Fehér gólya Ciconia ciconia 30 - 50 C
Hamvas rétihéja Circus pygargus 5 - 10 C
Jégmadár Alcedo atthis 30 - 50 B
Bölömbika Botaurus stellaris 10 - 30 C
Kerecsensólyom Falco cherrug 1 - 2 D
Haris Crex crex 5 - 50 C
Tövisszúró gébics Lanius collurio 150 - 200 C
Nagy lilik Anser albifrons 1000 - 10000 C
Fülemlesitke Acrocephalus melanopogon 5 - 10 D
Kanalas réce Anas clypeata 100 - 300 C
Csörgő réce Anas crecca 500 - 1000 C
Tőkés réce Anas platyrhynchos 3000 - 10000 C
Böjti réce Anas querquedula 300 - 1000 A
Kendermagos réce Anas strepera 50 - 100 C
Nyári lúd Anser anser 50 - 150 D
Kis lilik Anser erythropus 1 - 1 C
Vetési lúd Anser fabalis 1000 - 10000 B
Parlagi pityer Anthus campestris - D
Réti fülesbagoly Asio flammeus 0 - 1 D
Barátréce Aythya ferina 300 - 500 C
Kontyos réce Aythya fuligula 100 - 300 C
Cigányréce Aythya nyroca 5 - 10 C
Vörösnyakú lúd Branta ruficollis 1 - 3 C
Kerceréce Bucephala clangula 10 - 50 D
fattyúszerkő Chlidonias hybridus 5 - 10 D
Kormos szerkő Chlidonias niger 10 - 50 C
Fekete gólya Ciconia nigra 50 - 150 B
Barna rétihéja Circus aeruginosus 15 - 20 C
Kékes rétihéja Circus cyaneus 10 - 30 C
Kékes rétihéja Circus cyaneus 10 - 30 C
Kék galamb Columba oenas 100 - 500 D
Kék galamb Columba oenas 100 - 500 D
Szalakóta Coracias garrulus 1 - 3 D
Közép fakopáncs Dendrocopos medius 5 - 10 D
Balkáni fakopáncs Dendrocopos syriacus 10 - 15 C
Fekete harkály Dryocopus martius 3 - 5 D
Nagy kócsag Egretta alba 50 - 500 C
Kis kócsag Egretta garzetta 0 - 1 D
Kis kócsag Egretta garzetta 3 - 5 D
Vándorsólyom Falco peregrinus 1 - 3 D
Kék vércse Falco vespertinus 5 - 10 D
Sárszalonka Gallinago gallinago 100 - 500 D
Törpegém Ixobrychus minutus 10 - 30 C
Rétisas Haliaeetus albicilla 3 - 5 C
Kis őrgébics Lanius minor 5 - 10 C
Szerecsensirály Larus melanocephalus 1 - 5 D
Nagy goda Limosa limosa 50 - 100 C
Erdei pacsirta Lullula arborea - D
Kékbegy Luscinia svecica 0 - 1 D
Kis bukó Mergus albellus 5 - 10 D
Kis bukó Mergus albellus 5 - 10 D
Nagy póling Numenius arquata 10 - 50 D
Kis póling Numenius phaeopus 5 - 10 D
Bakcsó Nycticorax nycticorax 10 - 30 C
Füleskuvik Otus scops 5 - 10 C
Halászsas Pandion haliaetus 1 - 3 C
Barkós cinege Panurus biarmicus 5 - 10 D
Pajzsoscankó Philomachus pugnax 500 - 1500 C
Hamvas küllő Picus canus 1 - 3 D
Aranylile Pluvialis apricaria 300 - 500 C
Vörösnyakú vöcsök Podiceps grisegena 0 - 1 D
Feketenyakú vöcsök Podiceps nigricollis 1 - 10 C
Kis vízicsibe Porzana parva 20 - 50 C
Pettyes vízicsibe Porzana porzana 10 - 20 B
Guvat Rallus aquaticus 20 - 40 D
Függőcinege Remiz pendulinus 50 - 100 C
Partifecske Riparia riparia 300 - 1000 C
Küszvágó csér Sterna hirundo 1 - 5 D
Karvalyposzáta Sylvia nisoria 100 - 150 C
Kis vöcsök Tachybaptus ruficollis 50 - 100 C
Réti cankó Tringa glareola 300 - 500 B
Piroslábú cankó Tringa totanus 10 - 15 C

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Ipoly völgye. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudi10008
Letöltés dátuma: 2024-01-19

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.